Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep

Statsadvokaten i Troms og Finnmark mener tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) gjentatte ganger og over mange år begikk seksuelle overgrep mot unge asylsøkere. Overgrepene skal blant annet ha skjedd på fylkeshuset.

Svein Ludvigsen   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tiltalt Ludvigsen for gjentatte seksuelle overgrep mot tre asylsøkere. Ifølge tiltalen skal Høyre-nestoren ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang i tiden fra 2011 til han gikk av som fylkesmann tre år senere, i 2014.

Ifølge tiltalen skal overgrepene imidlertid ha pågått helt frem til november 2017.

SKAL HA FORGREPET SEG HER: Påtalemyndigheten mener de seksuelle overgrepene har skjedd flere steder, inklusiv fylkeshuset der Svein Ludvigsen arbeidet som fylkesmann i Troms frem til 2014.  Foto: Tom Benjaminsen

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen har skaffet seg ulike former for seksuell omgang med de fornærmede mennene. Overgrepene skal blant annet ha skjedd på Fylkeshuset i Tromsø, men også på steder som Ludvigsens hytte, hjemme i tiltaltes bolig og på ulike hoteller i Oslo og Tromsø.

Lettere psykisk utviklingshemmet

Den tiltalte 72-åringen skal ifølge tiltalen ha utnyttet at de fornærmede var i en ressurssvak posisjon. En av mennene, som skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep, betegnes av påtalemyndigheten som "ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker". Ludvigsen skal blant annet, i egenskap av å være fylkesmann, ha oppsøkt vedkommende på institusjoner underlagt fylkesmannens tilsyn.

Ludvigsen skal videre ved en anledning ha skaffet seg seksuell omgang med en annen asylsøker, som i tiltalebeslutningen er oppgitt å være lettere psykisk utviklingshemmet, ved å forlede mannen til å tro at Ludvigsen hadde makt og myndighet til å gi og frata ham statsborgerskapet. Også i dette tilfellet skal Ludvigsen en stund før overgrepet ha oppsøkt hjemmet til fornærmede - nærmere bestemt et ungdomshjem. Dette skal ha skjedd i en periode der Ludvigsen var fylkesmann i Troms og der institusjonen var underlagt fylkesmannens tilsyn.

LES OGSÅ: Derfor navngir vi samfunnstoppen

Den tredje fornærmede skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra Svein Ludvigsen ved tre ulike anledninger på ulike steder i Tromsø, blant annet i en bil. Også i disse tilfellene mener påtalemyndigheten at Ludvigsen utnyttet sårbarheten til en enslig, ressurssvak asylsøker uten varig oppholdstillatelse, ved å få ham til å tro at Ludvigsen som tidligere fylkesmann og sentral politiker kunne skaffe mannen bolig og varig opphold i Norge.

- Ut fra gjerningsperioden, slik den er beskrevet i tiltalen, var ingen av de fornærmede mindreårige da overgrepene skal ha skjedd, opplyser statsadvokat Tor Børge Nordmo til iTromsø onsdag.

Ifølge statsadvokaten risikerer tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen inntil 12 års fengsel.

Nekter straffskyld

Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld i saken, og nekter for at de alvorlige påstandene rettet mot ham stemmer.

Til iTromsø opplyste Ludvigsen tirsdag at han var orientert om at påtaleavgjørelsen ville bli offentliggjort i dag, onsdag. Han opplyste videre at han var forberedt på at mediene ville identifisere ham.

LES OGSÅ: - Svein Ludvigsen var en mentor for meg (for abonnenter)

iTromsø har vært i kontakt med Svein Ludvigsen også etter at tiltalen ble forkynt for ham onsdag formiddag. Via et familiemedlem opplyser Ludvigsen til iTromsø at han på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere de alvorlige anklagene mot ham.

–  Jeg har hele tiden hatt som prinsipp at jeg ikke vil forhåndsprosedere saken i mediene, opplyser Ludvigsen til iTromsø.

En tredje mann sto fram

Ludvigsen ble pågrepet 3. januar i år og siktet for å ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang med to asylsøkere. En av mennene hadde alt i 2015 anmeldt Høyre-nestoren, men politiet henla da saken. Da en ny anmeldelse kom i 2017, startet den omfattende etterforskningen som nå har resultert i en tiltale mot den profilerte samfunnstoppen.

En av de fornærmede forklarte da i avhør at de påståtte overgrepene hadde foregått på flere ulike steder i Norge mens Ludvigsen var fylkesmann, altså kongens representant i Troms fylke.

Politiet mente tidlig det var grunn til å mistenke at det var flere potensielle fornærmede i saken utover de to mennene. Kort tid etter pågripelsen fikk en tredje mann, også han med asylsøkerbakgrunn, status som fornærmet i saken mot Ludvigsen. Siktelsen ble da utvidet til å gjelde utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare situasjoner - et forhold som er blitt moderert i tiltalebeslutningen som nå foreligger.

LES OGSÅ: – Svein har vært og er fremdeles en bauta i Høyre

I august sendte politiet saken til Troms og Finnmark statsadvokatembeter for påtalevurdering. Men de fikk den raskt tilbake med beskjed om ytterligere etterforskning. Ett av nøkkelmomentene var da å få utredet den tredje fornærmede for psykiske lidelser og funksjonshemning.

- Personen har nå fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Det var en viktig avklaring med tanke på hvordan vi skulle utforme tiltalen mot Ludvigsen, sier Nordmo.

Ville være alene

Politiet ble tidlig i etterforskningen gjort kjent med at Ludvigsen under en reise til Alta på slutten av 90-tallet, mens han var stortingspolitiker, skal ha invitert én eller flere unge gutter til sitt hotellrom. Dette ble varslet fra om av en ansatt ved barnevernsinstitusjonen guttene bodde på, men saken ble ikke tatt videre på daværende tidspunkt.

Les alt om sedelighetssaken her.

iTromsø har også tidligere avslørt at Bufetat for fem-seks år siden hadde en dialog med direktoratet om avklaring av Ludvigsens roller, etter at flere ansatte skal ha reagert på hvordan Ludvigsen opptrådte som fylkesmann. Han skal ha besøkt enkelte av etatens enheter på uvanlige tidspunkt utenfor arbeidstid og skal under tilsyn ha krevd å få være alene med enkelte brukere. Etaten mente det var behov for å avklare om Ludvigsen utøvde sitt embete eller besøkte enhetene som privatperson.

– Dette er en mann som i mange sammenhenger har uttrykt et veldig engasjement for de svake i samfunnet. Det vil være helt typisk ham å kunne dukke opp i forskjellige uformelle sammenhenger for å høre hvordan situasjonen var, har Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, tidligere uttalt til iTromsø.

Forsvareren opplyser at hans klient nå forbereder seg på å måtte møte i retten.

Barnevernsleder sa fra

Etter det iTromsø kjenner til skal samme type bekymring rundt rolleavklaring ha blitt fremmet av en barnevernsleder i en av kommunene i Troms et par år tidligere. Vedkommende opplyste at Ludvigsen hadde usedvanlig tett kontakt med en beboer ved en av kommunens institusjoner. Ludvigsen skal blant annet ha besøkt beboeren ofte og gitt ham gaver.

Barnevernslederen tok opp bekymringen på et fellesmøte for samtlige barnevernsledere i Troms og med Fylkesmannens kontor i Tromsø. Fylkesmannen har så langt ikke bekreftet dette. iTromsø har søkt innsyn i alt av dokumentasjon på kontakt mellom kontoret og barnevernslederen, men Fylkesmannen i Troms oppgir at det ikke finnes sakspapirer på dette og at de derfor ikke kan gi innsyn i dem.

Under etterforskningen mot den tidligere fylkesmannen, har politiet blant annet tatt beslag i reiseregninger fra Fylkeshuset for å belyse reisemønstret hans og sjekke det opp mot opplysninger gitt av fornærmede i avhør.

– Kan umulig ha gjort det

En nær venn av Ludvigsen, som også har flyktningbakgrunn, har tidligere uttalt at samfunnstoppen umulig kan ha gjort det han er anklaget for. De to traff hverandre på biblioteket, hvor mannen jobbet med å lære seg norsk.

Mannen har ved flere anledninger vært hjemme hos Ludvigsen og hans familie, og de har vært på flere hytteturer sammen.

– Jeg oppfattet at han var oppriktig opptatt av hvordan jeg hadde det, av viktigheten av å lære språket og det å bli integrert i det norske samfunn. Jeg har hele tiden opplevd hans motivasjon for å hjelpe meg som personlig og ektefølt, sa han til TV2.

Mannen sier at Ludvigsen aldri har prøvd seg eller gjort tilnærmelser overfor ham. Han beskriver 72-åringens oppførsel som en fars.

Fra banksjef til fylkesmann

Svein Ludvigsen ble født på Hillesøy i 1946. Før han ble innvalgt på Stortinget i 1989, var han lokalpolitiker og banksjef i Sparebanken Nord-Norge.

Han satt på Stortinget for Høyre fra 1989 til 2001, og var i perioden 1990–1991 andre nestleder i partiet. Fra 1993–1997 ledet han Stortingets næringskomité og fra 1997 til 2001 var han visepresident for Lagtinget.

I 2001 ble han utnevnt til fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Han ledet Fiskeridepartementet fram til 17. oktober 2005. Samme året ble han gjort til kommandør av St. Olavs Orden.

I 2006 fikk Ludvigsen jobben som fylkesmann i Troms, hvor han satt fram til 70-årsdagen sin sommeren 2014. Som fylkesmann startet Ludvigsen Syvmilsteg-konferansen, en konferanse om barns rettigheter. Han engasjerte seg også i en rekke barnevernssaker.

Suspendert fra verv

Ludvigsen har i tillegg hatt en rekke offentlige verv. Fra 1984 til 1987 var han medlem av Barnevernsnemnda. I 1989 gikk han inn som medlem av Kommunalutvalget. I 2008 gikk han inn i et utvalg som utreder bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge og i 2010 begynte han som leder for et utvalg som jobbet med å gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper.

Han har også hatt tillitsverv i en rekke frivillige organisasjoner. Fra 1982–1989 ledet han SOS-barnebyer Troms, fra 1994–1997 ledet han Hørselshemmedes Landsforbund og fra 1994–1997 ledet han samarbeidskomiteen til Nordiska Hørselsskadade. I 2014 ble han valgt til styreleder i Troms Røde Kors, et verv han avsluttet i 2016.

Røde Kors har etter pågripelsen gått gjennom Ludvigsens arbeid i organisasjonen. De opplyser at det er ingenting som tyder på at han skal ha misbrukt sin stilling der.

Ludvigsen har tidligere hatt tilknytning til mormonerkirken og er per dags dato medlem av frimurerlosjen. Han er også leder av Stiftelsen Kystens Hus og er en av initiativtakerne bak den nye stiftelsen Tromsø Gamleby. Ludvigsen er suspendert fra sitt verv i Kystens Hus.

Les alt om sedelighetssaken her.