Her skal overgrepene ha skjedd

Hjemme hos Svein Ludvigsen. På hytta hans. På Fylkeshuset. I parkerte biler og på hoteller.

Her skal overgrepe ha skjedd 

nyheter

Over en periode på seks år skal den daværende fylkesmannen i Troms gjentatte ganger ha forgrepet seg på unge enslige asylsøkere, ifølge tiltalen.

Videre heter det at Ludvigsen fikk med seg fornærmede på turer, blant annet til boligen på Sommarøy utenfor Tromsø og til hytta ved Andsvatnet i Målselv, som ligger knappe to timer unna Tromsø i bil.

VG har laget en oversikt over hvor de påståtte seksuelle overgrepene skal ha foregått.

For snart tre år siden, i desember 2015, mottok politiet i Troms en overgrepsanmeldelse mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen.

PÅ HOTELLROM: Ifølge tiltalen skal Svein Ludvigsen ha forgrepet seg mot en ung asylsøker på Amalie hotell i sentrum av Tromsø.   Foto: Terje Mortensen

 

Saken ble etterforsket og i april 2016 sendte politiet en anmodning om å få henlegge saken til statsadvokaten. De fikk til svar at de måtte gjennomføre ytterligere etterforskning. Det gjorde politiet før de sendte saken over på nytt. Da ble den henlagt på bevises stilling.

Varsel fra Oslo

To år etter den første anmeldelsen dukket Ludvigsens navn igjen opp hos Troms politidistrikt. Han var på nytt anmeldt etter at en ansatt i en kommunal hjelpetjeneste hadde varslet politiet i Oslo om at de mente en enslig asylsøker hadde blitt utsatt overgrep. Dette ble varselet som ledet frem til gårsdagens tiltale.


Sommarøya slår ring om Svein Ludvigsen: – Han er en av oss

Noen mener enkelte banker er for store for å falle. På Sommarøy rystes nå grunnmuren under bygdas gamle banksjef, Svein Ludvigsen, når han starter sitt livs kamp mot overgrepsanklagene.

 

Det førte nemlig til at det igjen ble opprettet etterforskning mot Ludvigsen, den gamle saken tatt opp på nytt, og nå er forholdene blant dem som den tidligere fylkesmannen er tiltalt for.

Vanskelig å snakke om opplevelser

– Fornærmedes bakgrunn gjør det vanskelig å snakke om det han har opplevd. Det å anmelde en så profilert og kjent person som Ludvigsen satt langt inne. Han har hatt det veldig tøft. Selv om prosessen har vært krevende er han i dag glad for at han tok mot til seg og anmeldte. Han er også lettet over at andre fornærmede har turt å fortelle om det de har vært utsatt for. Han er lettet over tiltalen og ser fram til å bli ferdig med saken, sier den fornærmedes bistandsadvokat Beate Arntzen til VG.

NÆRINGSOMRÅDE: Et av de angivelig overgrepene skal ha skjedd på Skattøra, som ligger nord på Tromsøya og består av næringsbygg, parkeringsplasser og småbåthavn  Foto: Terje Mortensen

 

I går formiddag: Snøen hadde akkurat lagt seg og mørketiden var inne i sin andre dag i ishavsbyen da Troms og Finnmark statsadvokatembeter gjorde det kjent at de har tatt ut tiltale mot Svein Ludvigsen.


Statsadvokaten om Ludvigsens modus: – Han har gått fram på samme måte overfor alle de fornærmede

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ser svært alvorlig på det tillitsbruddet påtalemyndigheten mener Svein Ludvigsen (72) har begått.

 

Eksstatsråden er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre personer, alle enslige asylsøkere. Påtalemyndigheten mener Ludvigsen har utnyttet sin stilling og de fornærmedes sårbare stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

- Tilstrekkelige bevis

Statsadvokat Tor Børge Nordmo har vurdert politiets etterforskning og kommet frem til at han mener at påtalemyndigheten har tilstrekkelige bevis for at Ludvigsen er skyldig. Dermed skal saken opp for retten.

– Vi mener å kunne føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang. Det er foretatt en samlet vurdering av de bevis som ligger i etterforskningsmaterialet, blant annet vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon, sier Nordmo til VG.

Til iTromsø sier Nordmo at de tre mennene har forklart seg relativt likeartet om svært like situasjoner.

– Han har gått fram på samme måten overfor alle tre, sier Nordmo.

I PARKERT BIL: Denne parkeringsplassen ligger langs Erling Kjeldsens vei i Tromsø. Her like ved Universitetet i Tromsø mener påtalemyndigheten at Ludvigsen har begått overgrep.  Foto: Terje Mortensen

 

Fra sommeren 2011 og frem til 27. november 2017 skal Svein Ludvigsen ifølge tiltalen ha skaffet seg ulike former for seksuell omgang med en av de fornærmede i saken.


Svein Ludvigsens forsvarer: – Han har ment å være en vennlig, forståelsesfull mann

Svein Ludvigsen (72) nekter for å ha forgrepet seg på tre unge asylsøkere. Ifølge hans forsvarer har Ludvigsen truffet de unge mennene gjennom sitt engasjement for barn, unge og flyktninger.

 

Flere steder

De angivelige overgrepene skal ha skjedd blant annet på Ludvigsens hytte, hjemme hos ham, på Fylkeshuset i Tromsø og på ulike hoteller i Oslo.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen i egenskap av å være fylkesmann ha oppsøkt den fornærmede blant annet på institusjoner som var underlagt fylkesmannens tilsyn.

Påtalemyndigheten mener også at Ludvigsen utnyttet mannens posisjon som særlig sårbar og ressurssvak, enslig asylsøker til seksuelle formål.

«Han forledet ham blant annet til å tro at han hadde makt og myndighet til å både gi og frata ham oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap, slik at N.N. fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre», heter det i tiltalen.

Advokat Gunhild Bergan er bistandsadvokat for den fornærmede mannen.

- Har det veldig vanskelig

– Min klient har det veldig vanskelig. Hele denne saken har vært veldig, veldig vanskelig, sier Bergan til VG.


Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep

Statsadvokaten i Troms og Finnmark mener tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) gjentatte ganger og over mange år begikk seksuelle overgrep mot unge asylsøkere. Overgrepene skal blant annet ha skjedd på fylkeshuset.

 

I begynnelsen av mai eller starten av juni 2014 skal Ludvigsen ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang med en annen ung asylsaker.

På et hotellrom i Oslo mener påtalemyndigheten at Ludvigsen hadde seksuell omgang med mannen, som er lettere psykisk utviklingshemmet.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha utnyttet at han tidligere hadde bygget opp et tillitsforhold til den fornærmede ved at han i egenskap av å være fylkesmann hadde oppsøkt institusjonen der den fornærmede bodde og at det var Ludvigsen som i en seremoni overrakte fornærmede norsk statsborgerskap.

- Stor belastning

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen forledet den unge mannen til å tro at han hadde makt og myndighet til å frata ham statsborgerskapet.

FISKERIMESSE: Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen åpnet fiskerimessen Aqua Nor i Trondheim sammen med Kong Harald og den chilenske fiskeriministeren Filipe Sandoval i 2003.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

 

Håvard Flatland er bistandsadvokat for den lettere psykisk utviklingshemmede mannen. Flatland sier at hele saken er en stor belastning for hans klient.

– Det er ikke bare det han har opplevd som er en belastning, men også den lange etterforskningen som ble gjenopptatt og lange avhør. Han er blitt tatt på alvor og ser frem til at denne saken går sin gang og finner sin avslutning, sier Flatland til VG.

På parkeringsplasser

Ved tre tilfeller skal Ludvigsen ifølge tiltalen ha utnyttet den sårbare situasjonen til den tredje fornærmede i saken til å skaffe seg seksuell omgang.

Påtalemyndigheten mener dette skjedd i løpet av sommeren 2014 og frem til 7. september samme år.

Nekter straffeskyld

Ved to tilfeller skal overgrepene ha skjedd i en parkert bil, henholdsvis ved en parkeringsplass utenfor Universitetet i Tromsø og på Skattøra, et område bestående av næringsbygg, parkeringsplasser og en småbåthavn.

Det tredje skjedde ifølge tiltalen på et hotellrom på Amalie hotell i Tromsø sentrum.

HYTTE: Dette er hytta hvor det skal ha skjedd overgrep.  Foto: Stein Wilhelmsen

 

Ludvigsen ble siktet 3. januar i år, og har hele tiden nektet straffskyld. Han benekter å ha hatt seksuell kontakt med de fornærmede i saken.

– Han har hatt kontakt med alle disse tre, men han har ikke hatt kontakt med dem på den måten som er beskrevet i tiltalen, sier Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen til VG.

– På hvilken måte har han hatt kontakt med dem?

– Han har truffet dem. Han har vært en veldig engasjert mann i mange henseende, både i forhold til flyktningpolitikk og barnevern. Han har vært en mann som har vært veldig engasjert, og på den måten har han også truffet disse personene, sier Hansen.

- Ekstra påkjenning

– Det er klart det er tungt å få beskyldninger når man har ment å være en vennlig forståelsesfull mann som har engasjement og da bli beskyldt for disse forholdene. Det er klart det er en ekstra påkjenning, fortsetter han.

Advokaten sier at hans klient nå forbereder seg på å måtte møte i retten.

– Tiltalen er kjempealvorlig, men jeg forholder meg til hva min klient sier og så jobber vi ut ifra det. Vi forbereder oss som til enhver annen alvorlig straffesak. Det er mange dokumenter som vi må finlese på nytt og sette oss inn i, og vi må forberede vår vitneførsel, sier Hansen til VG.

Ludvigsen selv har aldri uttalt seg om saken.

– Så langt har han hatt et veldig tilbaketrukket forhold i dette her, så han er innstilt på å forklare seg og få dette her frem i retten. Men det er klart det er en belastning å få en tiltale mot seg, sier Ulf E. Hansen.