Vil stenge Langnesbakken for tungtransport

Langnesbakken er så vanskelig vinterstid at den bør stenges for generell tungtransport.

VIL STENGE: Langnesbakken er så vanskelig vinterstid at den bør stenges for generell tungtrafikk, mener Arbeiderpartiets Marta Hofsøy. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det mener Arbeiderpartiets Marta Hofsøy.

I et såkalt privatforslag til kommunestyret foreslår Ap-politikeren at Langnesbakken kun skal være åpen for buss i rute, samt tungtransport til og fra utbyggingsprosjektene i området rundt Langnesveien.

FORSLAGSSTILLER: Arbeiderpartiets Marta Hofsøy vil stenge Langnesbakken for tungtransport. 

 

Mener barnas skolevei er utrygg

Tobarnsfaren Even Liahjell slår alarm om bekymringsverdige forhold for fotgjengere i Langnesbakken.

 

– Hver vinter blir veien stengt flere ganger som følge av ulykker eller trailere som er kjørt fast. For beboere i området er dette en belastning, mener Hofsøy.


Stiller spørsmål ved trafikksikkerheten

I fjor sørget Arbeiderparti-politikeren Marta Hofsøy for at det ble forkjørsvei i Langnesbakken, nå stiller hun spørsmål ved trafikksikkerheten.

 

Det er skiltet nederst i Langnesbakken, men ifølge Hofsøy er dette ikke nok.

– Faren for mer alvorlige ulykker er overhengende, og Tromsø kommune bør gjøre alt som er mulig for å få ned risikoen i bakken.

Hun vil derfor at kommunen skal gå i dialog med veivesenet og politiet for å få på plass en stengning av Langnesbakken for tyngre kjøretøyer.

Christer Pedersen