Anbefaler risikoanalyse før busser kan kjøre hit

Etter et ønske om at busser skal få lov til å kjøre forbi The Edge, mener Statens Vegvesen man bør gjennomføre en risikoanalyse.

The Edge  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Å tillate busstrafikk vil utgjøre en betydelig forverring av trafikksikkerhetssituasjonen for de myke trafikantene. Dette er noe man bør gjøre en nøye risikoanalyse på før man går videre med eventuelle unntak fra den reguleringen som er gitt, skriver Statens vegvesen til kommunen.

Bakgrunnen er ønsket om å tillate busser å kjøre nordover Kaigata, forbi The Edge. Veivesenet påpeker at ved å tillate busser til The Edge, kan enhver buss kreve å kjøre der.

 – Det er uheldig, mener de.