Skal lede kunstfag og museum ved UiT

Lena Aarekol bli leder for det sammenslåtte «Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag».

LE­DER: Lena Aa­re­kol skal lede det sam­men­slåt­te Tromsø Museum - Universitetsmuseet og Kunst­fag­lig fa­kul­tet. Foto: Lars Giske 

nyheter

Det melder universitetet i en pressemelding.

Det ble tidligere i år vedtatt at de kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) skulle slås sammen med Tromsø Museum - Universitetsmuseet (TMU), og at de to enhetene skulle få felles ledelse.


Her er den nye sjefen for Tromsø museum

Lena Aarekol (47) forlater Polarmuseet for å bli sjef på Tromsø Museum.

 

Museumssjef

Lena Aarekol har siden 2017 vært leder ved TMU, og blir nå altså leder for hele den sammenslåtte enheten.

Ifølge premmemeldingen fra UiT vil hovedoppgaven for Aarekol den nærmeste tiden være å lede sammenslåingsprosessen.


Overrasket over UiT-styrevedtak

Universitetsstyrets vedtak om at kunstfagene skal slås sammen med Tromsø Museum fra årsskiftet faller ikke bare i god jord. Kunstfakultetet ser på det som en halv seier, museet velger å se fremover, tross tidligere kritiske merknader.


Det er satt ned et interimsstyre som skal ha det overordnede ansvaret for å stable en helt ny akademisk enhet på beina, og dette styret ledes av rektor Ole Gustavsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Det øvrige styret består av professor Brita Brenna ved Universitetet i Oslo og direktør Tor Lægreid i NOSO, samt henholdsvis tre representanter hver fra Kunstfak og TMU.