Tillater støyskjerm i Tromsdalen

Gir dispensasjon.

Illustrasjonsbilde av støyskjerm  Foto: MAJA OLAUSSEN

nyheter

Statens vegvesen gir tillatelse til dispensasjon fra byggegrensen for E8 i forbindelse med bygging av støyskjerm ved Solstrandveien i Tromsdalen. I vilkåret for dispensasjon heter det at avstanden fra støyskjermen til senterlinjen på E8 skal være minst 15,5 meter.

– Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av veinettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse av veien, og miljøet på eiendommene langs veien, heter det i begrunnelsen for vedtaket.