Høyre om kommunens håndtering av forurensingsvarslene: – Vi må ikke gå så bastant ut i mediene

Erlend Svardal Bøe (H), etterlyste svar fra administrasjonen om hendelsesforløpet rundt varsling og anmeldelse av påstått forurensing på Kvitfjell/Raudfjell.

FANT LITE FORURENSING: 13. november var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) befaring på vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell. Blant dem som deltok var Tromsø kommune, brannvesenet, politiet, utbygger og Mattilsynet.   Foto: PÅL JAKOBSEN/TROMSØ KOMMUNE

nyheter

– Jeg mener at vi burde blitt informert om saken i formannskapet på et tidligere tidspunkt og ikke bare gjennom mediene. Det er alvorlig når det kommer meldinger om mulig forurensning fordi det handler om innbyggernes helse. Derfor har jeg bedt om en orientering om saken slik at vi kan følge den bedre opp, sier Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre til iTromsø.

Tirsdag fikk han en lenge etterlyst orientering fra miljøavdelingen i kommunen, om hvilke funn man hadde til nå etter undersøkelsen av forurensingsvarslene ved vindmølleparken sør på Kvaløya.

LES OGSÅ: NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Trenger bedre dialog

Da han etterlyste et svar om hvordan hendelsesforløpet fra varsel om potensiell forurensing til anmeldelsen fra kommunen, hadde forløpt seg, mente administrasjonssjefen at saken måtte lukkes.

– Kommunen sier at det ikke har foregått arbeid ved drikkevannskilden og at det kun er funnet spor av diesel i nærheten av en dieseltank og en trafostasjon. Det er viktig at kommunen har god dialog med utbyggerne slik at saker som dette håndteres på best mulig måte, sier Erlend Svardal Bøe til iTromsø.

ETTERLYSTE SVAR: Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre, mener kommunen kan ha vært for kjapp på avtrekkeren under måten de håndterte varslingssaken om potensiell forurensing ved vindkraftverket i begynnelsen av november. Her sammen med Anne Amdal Fyhn som også sitter i formannskapet for Høyre.  Foto: SILJE LØVSTAD THJØMØE

Ingen vesentlige funn av forurensing

Ifølge saksbehandler ved byutviklingsavdelingen for miljø, Lars Petter Granmo, som orienterte formannskapet, var det ikke funnet noe vesentlig forurensing ved anlegget, og ingenting knyttet til drikkevannskildene.

– Det var ingen forurensing i nedslagsfeltet til drikkevannskildene til Brensholmen, sa Granmo blant annet til formannskapet.

Han bekreftet funnene av olje- og dieselrester ved en dieseltank og en trafostasjon.

Svardal Bøe mener at nå som man i ettertid ser at varselet om eventuell forurensing ikke var så alvorlig som det først ble skapt inntrykk, burde man unngått å gå så bastant ut i mediene underveis i prosessen.

LES OGSÅ: Påstander om forurensning av drikkevann på Kvaløya