Har opprettet straffesak etter røykutvikling på Bjerkaker skole

Politiet har i dag gjennomført kriminaltekniske undersøkelse på Bjerkaker. Skolen har også jobbet for å ivareta elevene.

BRANN PÅ BJERKAKER: Det begynte å brenne på Bjerkaker skole mandag.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Nødetatene fikk mandag ettermiddag melding om en brann på Bjerkaker skole. Det kom røyk ut av vestsiden i et rom i bygningens andre etasje. Brannvesenet sendte inn røykdykkere og klokken 15.58 opplyste politiet om at brannen er slukket og situasjonen under kontroll.

Årsaken til brannen er, ifølge politiet, ikke kartlagt, men det skal ha brent i noen klær på en hylle. Ingen personer ble fysisk skadet, da de fleste elevene hadde forlatt skolen da brannen brøt ut. De som var på SFO kom seg ut i tide.

– Det er opprettet en straffesak i forbindelse med at det har vært brann, og vi etterforsker saken med vitneavhør. I dag har også kriminalteknisk vært og gjort undersøkelser ved skolen. Vi vet fremdeles ikke hva som utløste brannen, sier Lars Lindén, leder ved seksjon for etterretning og forebygging ved Troms politidistrikt.

Må tilpasse avhør

– Hvis noen har opplysninger i saken, er vi interessert i det.

Saken er spesiell siden det var barn på maksimalt ti år som oppholdt seg på skolen i gjeldende tidsrom, da det kun var SFO som var åpen.

– Mistenker dere at et barn står bak?
– Vi har ingen mistenkte på nåværende tidspunkt, men vi etterforsker saken, så får vi se hva som kommer fram i etterforskningen.

– I og med at flere av vitnene trolig er barn, vil det gjennomføres tilrettelagt avhør og er det i så fall ressurskrevende for dere?
– Vi har ikke lyst til å gå inn på hvem vi skal avhøre, men måten man avhører personer på må tilpasses alder.

– Er det noen som er avhørt?
– Vi har avhørt noen, så må vi vurdere om flere skal avhøres.

Var langt unna

Ifølge rektor Berit Grindstein oppsto brannen i garderoben til sjette og syvende trinn.

– Dit kommer ikke SFO-elevene seg, da de er på en helt annen side av bygget. De befant seg derfor langt unna området hvor brannen oppsto, sier Grindstein.

– Vet dere noe mer om hvordan brannen oppsto?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Politiet har gjort tekniske undersøkelser, så saken ligger nå hos dem, sier Grindstein.

Ifølge rektoren er det materielle skader på skolen.

– Det er ikke veldig store skader, men det må både vaskes ned og byttes ut noe inventar.

Ble skremt

Tirsdag har de gjennomgått hendelsen på skolen.

– Vi samlet mellomtrinnet i gymsalen og informerte dem. I tillegg forsterket vi bemanningen litt på småtrinnet og SFO i dag tidlig. Lærerne har også snakket med elevene om hva som har skjedd, og de har fått lov til å spørre om det de måtte ønske. Det har vært viktig, sier Grindstein.

– Hvordan opplevde elevene situasjonen?
– De minste som var til stede da det skjedde ble veldig redd. De synes det var skremmende å oppleve det, med alle nødetatene, lyset og lyden på stedet. 

Elevene ble først evakuert til en ballbinge på oversiden av skolen, deretter til Skogstua barnehage som ligger i nærheten.

– Da vi fikk skyssa ungene til barnehagen ble vi tatt imot der på en fantastisk måte, og de fikk varmen i seg. Det var kaldt for dem å stå ute, så jeg vil rette en stor takk til barnehagen, sier Grindstein og fortsetter:

– Foreldrene fikk også beskjed på transponder om situasjonen, så noen foreldre kom og hentet barna.

Mener rutinene fungerer

Ettersom saken etterforskes er det muligheter for at noen av elevene må avhøres.

– Hvordan ivaretas barna i eventuelle møter med politiet?
– Det må vi ta dersom de skal avhøres. Da skal de ivaretas på en god måte. 

– Vi dere endre noen rutiner etter denne hendelsen?
– Vi fikk erfart at brannrutinene våre fungerer og det var bra. Vi har gjennomført brannøvelse tidligere i høst og det var godt å se at brannrutinene virket som de skal. Elevene ble også godt ivaretatt.