Raser mot parkeringskaos ved skole: – Vi naboer blir kollektivt straffet av kommunen

Avgiftsparkering ved Tromsdalen VGS har skapt problemer for trafikksikkerheten, mener skolens naboer.

LEI AV FEILPARKERING: Morten Johansen og Lars André Jensen (til høyre) bor begge i Tomasjordveien. De er lei av at Tromsdalen VGS sine brukere parkerer i gata, for å unngå avgiftsparkeringen ved skolen. 

nyheter

– Etter at de innførte parkeringsbetaling ved skolen har folk begynt å parkere her vi bor, sier Lars André Jensen.

Jensen er en av beboerne i Tomasjordvegen, som ligger på nedsiden av skolen. Naboene har nå sett seg lei av at elever eller ansatte heller parkerer langs eiendommene deres, enn på skoleparkeringen.

LES OGSÅ: Misfornøyde lærere mener parkerings-avgift svekker skoleøkonomien

– Unger må smyge seg rundt bilene

At bilene står parkert langs Tomasjordveien på dagtid nå i mørketida, og ellers på vinteren, er trafikkfarlig, ifølge Lars André Jensen.

– Vi er omringet av barnehager og skoler, så det er mange unger som må smyge seg rundt disse feilparkerte bilene. Før i tida var det fortauer på begge sider av veien her, men i fjor ble det ene fortauet fjernet da en entreprenør la ned en fiberkabel – og der gjøres det i tillegg en elendig brøytejobb.

Skolens naboer har vært i kontakt med skolen, for å få slutt på at dens brukere parkerer i veien nedenfor skoleområdet.

– Skolen har ikke gjort noen tiltak for å stoppe problemet. Vi har kontaktet dem, selv om vi har gitt dem registreringsnumrene til rundt ti av bilene som er gjengangere her i gata. Elevene som parkerer her går i tillegg rett igjennom våre eiendommer, i stedet for å gå langs veien opp mot skolen, sier Jensen.

Spleiset på veibygging

Jensen mener at beboerne i Tomasjordvegen nå i praksis straffes av kommunen.

– Svaret på problemet som kommunen har gitt oss naboer, er at de skal sette opp skilter med «parkering forbudt» langs veien. Da blir jo i praksis innbyggerne her kollektivt straffet for andres feilparkering. Våre besøkende vil ikke lenger kunne parkere i gata, sier han.

Flere beboere i veien føler seg urettferdig behandlet av Tromsø kommune, ifølge Jensen.

– Min far, og andre som bygget hus her i sin tid, spleiset på utgiftene til bygging av vei og fortau. Da er det utrolig at kommunen nå skal straffe oss ved at beboernes gjester ikke skal kunne parkere her, sier han.

Rektor: – Kan ikke taue bilene

Rektor ved Tromsdalen VGS, Torill Hvalryg, er gjort kjent med uttalelsene fra nabo Lars André Jensen.

– Har skolen tatt grep for å unngå at lærere eller elever parkerer andre steder enn på skolens parkeringsplasser?

– Skolen har oppfordret elever til ikke å parkere til sjenanse for andre, men jeg vet at vi tidligere hadde problemer med at elever parkerte langs veien på oversiden av skolen – som naboene da reagerte på, sier Hvalryg.

– Anser du skolen som medansvarlig hvis elever eller ansatte parkerer til sjenanse for naboene?

– Rent juridisk vet jeg ikke, men skolen har ikke ansvar for hvor våre elever parkerer. Jeg kan ikke få bilene tauet bort, sier rektoren.

LES OGSÅ: Brannskadd på klassetur: – Bare flaks at det ikke skjedde med oss

Regulert som offentlig trafikkareal

Enhetsleder for veiseksjonen av Byutvikling i Tromsø kommune, Jørn-Eirik Schjetne, har vært i direkte kontakt med Lars André Jensen.

– Jensen viser til at boligbyggerne i Tomasjordveien i sin tid spleiset på utgiftene til bygging av vei og fortau med kommunen. Har ikke kommunen da et etisk og/eller juridisk ansvar til å imøtekomme beboernes ønsker?

– De fleste veier som vi eier og drifter er offentlig infrastruktur som vi overtar fra utbyggere. Denne infrastrukturen er selvsagt også betalt av dem som bygger hus der. Sånn var det i den tida husene ble bygget i Tomasjordvegen, og slik er det også i dag. Veien er regulert som offentlig trafikkareal, og da er det vi som drifter og vedlikeholder veiene, selv om eiendomsgrensene går ut i veiene eller fortausarealet, sier enhetslederen.

– Jensen mener beboerne i Tomasjordveien blir kollektivt avstraffet for andres feilparkering, om det innføres et parkeringsforbud langs veien. Har han ikke et poeng?

– Når det gjelder skiltvedtak, har ikke veiseksjonen myndighet til å vedta noe, sier Schjetne – og henviser til ingeniøren ved Byplankontoret i kommunen.

Skiltvedtaket skal ut på høring

Ingeniør ved Byplankontoret, Regine Møkleby, har forståelse for at naboene kan oppfatte et parkeringsforbud som en tapt rettighet. Hun påpeker samtidig at Tomasjordvegen er, og alltid har vært, en offentlig vei – der kommunen har myndighet til å fatte vedtak.

LES OGSÅ: Derfor må de vente på nye busstraseer før «problemkryssene» kan skiltes

– Vi har mottatt flere klager på feilparkering i denne gata, som sannsynligvis er en konsekvens av at det er innført avgiftsparkering ved den nevnte skolen. Da er vår beste løsning å innføre et parkeringsforbud – noe som også vil være hensiktsmessig med tanke på brøyting og øvrig trafikksikkerhet. Siden avgiftsparkeringen er roten til problemet, må vi sette et helårsforbud mot parkering, sier Møkleby.

Møkleby påpeker at parkeringsforbudet ikke er vedtatt enda, men skal sendes på høring til politiet og Statens vegvesen.