Må betale 600.000 kroner til underentreprenør

Tromsø Entreprenør ble dømt til å betale underentreprenørene Tromsdalen Elektro og Ishavsbyen Elektro til sammen 600.000 kroner.

DOMSTOL: En tromsøentreprenør ble dømt til å betale to underentreprenører til sammen 600.000 kroner. 

nyheter

Det er Nord-Troms tingrett som har avsagt dommen i den sivile saken. Saken mellom partene skyltes en uenighet om elektroarbeid som ble utført i et leilighetskompleks i Tromsdalen.

Underentreprenørene saksøkte Tromsø Entreprenør etter at de ikke mottok betaling for sin sluttfaktura. Saksøkte på sin side mente at underentreprenørene hadde overfakturert ham – og krevde på sin side tilbakebetalt et millionbeløp.

Retten kom imidlertid til den konklusjonen at de to underentreprenørene hadde rett, og at de derfor skal få cirka 300.000 kroner for arbeidet de har utført, og cirka 300.000 kroner i saksomkostninger.