Vil ha fristilte representanter i votering om Troms og Finnmark

Torsdag skal det voteres over sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Sandra Borch (Sp) vil at de politiske partiene fristiller sine representanter.

FRISTILLES: Sandra Borch (Sp) vil at alle politiske representanter fristilles fra sine parti under voteringen i Stortinget torsdag.  Foto: TROND SANDNES

nyheter

Senterpartipolitikeren er klar på at dette er noe representantene selv må få ta standpunkt til skriver Folkebladet.

– Dette er en så inngripende reform, som for de nordligste fylkene både har manglet prosess og har stor folkelig og politisk motstand. Jeg tror det er grunn til å tro at det ikke er reelt flertall for dette overtrampet av demokratiet og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark hvis representantene blir fristilt, sier stortingsrepresentant Borch i en pressemelding.

Fort

Der viser hun til det hun mener er resultatet av en hestehandel som sørget for at det skulle bli gjennomslag for kommunesammenslåinger. Hun påpeker at KrFs Geir Toskedal har bekreftet at forhandlingene om Troms og Finnmark gikk fort for seg.

– Toskedal er sitert på følgende i en rekke medier: «Når det gjaldt Nord-Norge, så var det mange parametere som burde vært lagt inn som krav til en region. Det går på geografi, folketall, by- og sentrumsfunksjoner, og infrastruktur. Det var mange elementer som gjorde det mulig. Vi kunne ikke ha tre fylker i Nord-Norge, for da ville det blitt 12–13 nye regioner. Vi var enige om maks 10–11. Så diskusjonen sto mellom å gjøre Nord-Norge til ett fylke, eller dele det i to», understrekes det i pressemeldingen.

Respekt

Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet har ønsket å reversere sammenslåingen.

– For å vise respekt for demokratiet og den motstanden de nordnorske fylkene har vist i denne saken mener jeg partiene bør fristilles i voteringen i morgen, sier Borch.

Hun er bekymret for at prosessen som har vært skal sørge for at det i fremtiden vil bli vanskelig å samarbeide fylkene i mellom.

– Vi ser allerede nå stor uenighet mellom fylkene, og ikke minst de utfordringene som vil komme med de enorme avstandene som er i de to nordligste fylkene, noe vi frykter vil føre til enda mer sentralisering, og at tjenestene blir flyttet enda lengre fra folk, avslutter Borch i pressemeldingen.