Stortinget sa nei nok en gang til å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark

Stemte torsdag over et forslag om reversere og sa nei for tredje gang.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) etter et møte om sammenslåingen tidligere i høst.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

nyheter

Det var Senterpartiet som stilte representantforslag og ble nedstemt med 53 mot 50 stemmer.

KrF stemte slik de har gjort før, og med nei til reversering fra dem, var det ikke nok stemmer til å snu vedtaket skriver NRK.

– Stortinget er i ferd med å vedta en reform som ingen vil ha. Det er en tvangsreform der man overkjører folkeflertall og fylkesting i fylke etter fylke, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fra talerstolen under behandlingen av saken.

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H), håper at dagens avstemming vil være slutten for omkampene om sammenslåingen.

– I debatten kan man få inntrykket av at Finnmark og Troms er behandlet på en annen måte enn de andre sammenslåingen. Det er ikke riktig. Departementets saksutredning har vært den samme i alle fylker. Det var ikke lagt opp til en prosess der noen av fylkeskommunene skulle uttale seg etter at regjeringen hadde fremmet sine forslag. Det er heller ikke noe krav om det i inndelingsloven, sier Mæland til NRK.