Troms-elevene scorer bedre i ny tilstandsrapport

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Troms viser at elevene gjør det bedre enn tidligere.

RAPPORT: Tilstandsrapport for videregående opplæring skal opp i fylkestinget neste uke. 

nyheter

Dette er noen av hovedfunnene i rapporten for 2018:

• Gjennomføringen samlet i Troms øker mer enn landsgjennomsnittet

• Karaktersnittet for elevene i Troms øker mer enn landsgjennomsnittet

• Fraværet har økt litt siste skoleår, men mindre enn landsgjennomsnittet

• Antall lærekontrakter øker

• Helse- og oppvekstfag er mest populær av yrkesfagene, Restaurant- og matfag minst

I neste uke får fylkespolitikerne i utdanningskomiteen og fylkestinget rapporten til behandling.

Det skal årlig utarbeides rapport om tilstanden i den videregående opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes i fylkestinget.

– Tallene viser at det er store forskjeller mellom skolene med tanke på hvordan de klarer å løfte hver enkelt elev. Den mest gledelige tendensen er at stadig flere får læreplass, heter det i saksfremlegget.