Vil øke billettprisene for buss

Fra 1. februar 2019 kan det bli dyrere å ta bussen i Tromsø. Mobillett-prisen foreslås økt med nesten to kroner. Også billettprisene på hurtigbåter og ferger foreslås økt.

DYRERE BUSS: Busstakstene for mobillett foreslås økt til 33 kroner og periodebillett til 720 kroner fra 1. februar 2019. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Tirsdag skal fylkesrådet ta stilling til de foreslåtte takstøkningene som skal gjelde fra 1. februar neste år.

Alt blir dyrere

• Grunnprisen for enkeltbillett for voksen sone 1 øker fra 39,- til 41,- Uendret for barn: 19,-

• Enkeltbillett voksen betalt med mobillett/reisepenger i Tromskortet økes fra 31,20 til 33,-

• Periodebillett for voksne i sone 1 i 30 dager økes med 20 kroner, til 720 kroner

• Hurtigbåt-billetten øker i gjennomsnitt med 2,8 prosent

• Prisen for lørdagsbillett Tromsø-Finnsnes-Harstad reduseres fra 1. mai 2019 slik at prisen en vei bli 228 kroner (114,- for barn)

• Fergeprisene økes med syv prosent fra 1. februar 2019

Lavere enn andre

– Hvorfor settes takstene opp, fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp)?
– Det er det som er beregnet lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 i statsbudsjettet for kommunesektoren, skriver han i en sms.

Selv om prisene for buss, hurtigbåt og ferge vil øke neste år, mener fylkesråden kollektivtakstene i Troms er lavere enn i andre fylker.

– Vi har og vil fortsatt ha en av de laveste takstene innen en sone, sammenlignet med andre byområder, skriver Prestbakmo.

Dekker 50 prosent

Mens prisen for enkeltbillett med mobillett foreslås økt til 33 kroner, koster en tilsvarende billett 35 kroner i Oslo, Akershus og Rogaland, 37 kroner i Hordaland og Trøndelag, og 34,40 i Nordland.

Periodebilletten som foreslås økt fra 700 til 720 kroner neste år i Troms, koster 735,- i Oslo og Akershus, 720,- i Rogaland, 810,- i Hordaland, 760,- i Trøndelag og 720,- i Nordland.

– I Troms dekker billettinntektene cirka 50 prosent av våre kostnader ved drift av tilbudet, resten dekker fylkeskommunen. Slik er det i dag og slik blir det fremover. Vi har økt og fortsetter å øke busstilbudet fremover, skriver fylkesråden for samferdsel og miljø.

Billigere i distriktet

I neste uke skal fylkestinget ta stilling til endring av sonestrukturen for buss fra 1. mai 2019. Ny soneinndeling kan bety ny prisjustering for dem som bor i Tromsøs ytterdistrikter.

– Hvis fylkestinget vedtar at vi skal gå fra 234 til 11 takstsoner i Troms må det vurderes, ja. Fylkestingssaken betyr at hele Tromsø kommune blir en sone, altså at dagens sentrumssone utvides til å omfatte hele kommunen. Det betyr samme pris uansett hvor i kommunen du drar med buss. I dag koster eksempelvis voksenbillett Hillesøy-Prostneset 104 kroner, mens Ramfjord-Prostneset koster 60 kroner. Vedtar fylkestinget endringen, blir det en sone og en pris, altså 31,20 kroner (33,- med ny foreslått pris, red.anm.).