Politikk:

Hun overtar byutviklingskomiteen

Arbeiderpartiets Olga Goldfain overtar som leder i byutviklingskomiteen mens Tone Marie Myklevoll har permisjon.

NY LEDER: Olga Goldfain (Ap) overtar som komitéleder for byutviklingskomiteen i fire måneder mens dagens leder har fødselspermisjon. Foto: Tromsø kommune  Foto: Marius Fiskum

nyheter

– Jeg har allerede overtatt formelt, og har ledet mitt første møte, sier Goldfain til iTromsø.

Det er mens nåværende komitéleder Tone Marie Myklevold er i fødselspermisjon at Goldfain skal lede komiteen.

– I første omgang skal jeg lede komiteen til 1. mars, men vi får se om det blir lengre, sier hun.

– Overordnet perspektiv

Ifølge Goldfain vil det ikke bli veldig store forandringer med henne som komitéleder.


Hun blir ny komitéleder for byutvikling

Arbeiderpartiets Tone Marie Myklevoll blir ny leder for bytutvikling-, miljø- og transportkomiteen.

 

– Jeg er opptatt av at man må se byutvikling i et overordnet perspektiv. Når man planlegger byutvikling er det mange hensyn man må ta, sier hun.

Goldfain mener at infrastruktur som veier, vann og avløp, kultur- og idrettsanlegg, samt grønt- og friarealer må tas hensyn til når nye boligområder planlegges.

Store investeringer

– Som eksempel kan jeg jo nevne at dersom vi setter i gang byfortetting i Kroken så vil vi være nødt til å investere over 200 millioner kroner i infrastruktur, sier hun.


Disse kan bli ny gruppe- og komitéleder etter Brage Sollund

Når Brage Larsen Sollund går av som gruppeleder og leder for byutviklingskomiteen i mars, må Arbeiderpartiet ha funnet noen som kan erstatte ham.

 

Næringsutvikling og etablering av næringsarealer er også viktige felt som Goldfain ønsker å jobbe med.

– Dessuten mener jeg at det er viktig å skape forutsigbarhet for og dialog med utbyggere, sier hun.