Administrasjonssjefen inviterer til kuttmøte for helse- og omsorg

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har invitert brukerorganisasjoner, kommunale råd og pårørende i pleie- og omsorgssektoren til et informasjonsmøte på rådhuset torsdag.

INVITERER: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg skal informere om den økonomiske situasjonen i pleie- og omsorgssektoren.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i kommunen, og kuttene som skisseres i pleie- og omsorgssektoren de nærmeste årene.


«Et samlet rektorkorps er bekymret for utviklingen i tromsøskolen»

Det er stor enighet blant Tromsøs skoleledere om at vi er meget bekymret. Administrasjonen foreslår nå å styrke en annen sektor med 90 millioner gjennom å omfordele midler. Over 50 millioner er foreslått hentet fra oppvekstsektoren.

 

Merforbruk

Pleie- og omsorgssektoren har hatt stort merforbrud de siste årene, og i økonomiplanene for de neste årene er budsjettrammen kraftig redusert.

Kommunestyret skal vedta nytt budsjett for 2019 til uka, og det er med det som utgangspunkt at administrasjonen skal informere om konsekvenser.


Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

 

Stort innsparingsbehov

– Selv om vi gjør alt som er mulig for å unngå at den nødvendige innsparingen skal gå ut over dem som får tjenester, er behovet for innsparing så stort at det vil merkes både på innhold og omfang av tjenester som blir gitt, skriver Steinveg i invitasjonen.


Nå skal pleie- og omsorgssektoren styres med både pisk og gulrot

Fra årsskiftet innføres et helt nytt økonomistyringssystem i pleie- og omsorgssektoren.