Lånekassen setter opp fastrentene

Alle tre satsene øker med henholdsvis 0,127 prosent, 0,117 prosent og 0,145 prosent fra 1. januar.

Administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.  Foto: Karianne Nygård/Lånekassen

nyheter

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,472 prosent for tre års bindingstid, 2,804 for fem år og 3,309 for ti år, og øker dermed noe fra dagens satser. Det siste halve året har rentene i Lånekassen hatt oppgang fra det lave nivået i 2017 og første del av 2018.

Forutsigbarhet

Det siste halve året har rentene i Lånekassen hatt oppgang fra det lave nivået i 2017 og første del av 2018.

– Det er mange som lurer på om de skal binde renten. Det må kundene selv avgjøre basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å binde, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Prognoser

Ifølge sentralbankens prognoser fra september vil styringsrenta øke med 1,25 prosent innen utgangen av 2021. Hvis prognosene slår til, vil tilbudet på dagens tre-års fastrente (2,472 prosent), være gunstigere enn flytende rente over de tre neste årene.

– Å binde renten kan man se på som en forsikring mot økte utgifter. Det gir en forutsigbar økonomi de neste tre, fem, eller ti årene. Hvis man er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, som for eksempel i en etableringsfase, kan det å binde renten være trygt. Over tid har flytende rente som oftest vært gunstigere enn å binde renten, sier Funnemark.

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember. Alle som skal søke om fast rente, gjør det på Dine sider hos Lånekassen.

Nytt rentemøte denne uka

Sentralbanken skal ha et nytt rentemøte 13. desember, altså midt i tilbudsperioden.

– Vi følger med på hvilke signaler det kommer ut av møtet, fortsetter Funnemark, men hun vil ikke spekulere rundt dette.

590.800 av tilbakebetalerene i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og 51.900 har fastrente.