Vil ha lik representasjon fra Troms og Finnmark i fellesnemnda

Både Venstre og Arbeiderpartiet går inn for at Finnmark og Troms skal ha samme antall representanter i fellesnemnda.

Helhetlig avtale: Cecilie Myrseth, leder i Troms Arbeiderparti. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Både i Troms og i Finnmark Arbeiderparti går man inn for å sikre lik representasjon fra de to fylkene i fellesnemnda og på fylkestingslista til valget neste år. Det er en forutsetning for Finnmark Arbeiderparti for å slutte seg til prosessen for å slå sammen Troms og Finnmark.

– Vi er fornøyd med at det blir likhet mellom fylkene i antall representanter i fellesnemnda. Det er også viktig for Finnmark at vi beholder politisk- og administrativ ledelse i Vadsø etter tvangssammenslåingen. Stortinget har tre ganger sagt nei til å oppheve avgjørelsene om bruk av tvang. Det har gjort at vi måtte ta ansvar for å sikre Finnmark representasjon og muligheten til å påvirke viktige avgjørelser for innbyggerne i Finnmark, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Kristina Hansen, i en pressemelding.


Kaller inn til møte om fylkessammenslåing før jul

Kommunalminister Monica Mæland kaller inn til et møte som skal avholdes i Tromsø.

 

Venstre vil ha likt

Troms og Finnmark Venstre vil gå inn for det samme.

– Flertallet i Finnmark fylkesting har skapt en vanskelig situasjon gjennom å utsette valg av medlemmer, noe som har ført til et tidstap på snart et år. I denne helt spesielle situasjonen mener vi det på alle måter nå er riktig å ha en fellesnemnd med likt antall medlemmer fra fylkestingene i Troms og Finnmark, opplyses det i en pressemelding fra Irene Dahl og Trine Noodt, Troms og Finnmark Venstres listetopper.

Parlamentarisme: Venstre legger frem forslag om parlamentarisk styreform i ukens fylkesting. Her ved Irene Dahl (til venstre) og Trine Noodt. Foto: Privat 

Debatt

Skal vi virkelig kjøre en rettssak mot staten i forbindelse med sammenslåingen?

Jo Inge Hesjevik, Gruppeleder Høyre Finnmark fylkesting, er kritisk.

 

Foreslår parlamentarisme

Både Ap og V vil innføre parlamentarisme i det nye fylket. Ap vil ha åtte fylkesråder, fire fra hvert av dagens fylker.

– Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene, heter det i avtalen mellom Troms og Finnmark Arbeiderparti.

Venstre vil fremme forslag om innføring av parlamentarisme allerede denne uken.

– For at det nye fylkestinget skal ha anledning til å innføre parlamentarisme, fremmer vi denne uken forslag som skal behandles i både Troms og Finnmark sine fylkesting. Men den endelige beslutningsmakt skal fortsatt ligge til fylkestinget, sier Dahl og Noodt (V).


Departementet mener Finnmark bryter loven

Finnmark bryter loven ved å nekte å velge medlemmer til fellesnemnda som skal behandle sammenslåing av Troms og Finnmark.

 

Fordeler ledelsen

Ap vil ha politisk- og administrativ ledelse i både Vadsø og Tromsø, mens Venstre også vil ha en del av ledelsen i Alta.

– Dette har vært et krevende arbeid som vi vet betyr mye for veldig mange. Vi har brukt mye tid på å snakke sammen for å finne fram til gode løsninger for begge fylkene. Etter å ha tapt denne saken tre ganger på Stortinget måtte vi ta ansvar. Troms har forståelse for at Gardermoen-avtalen ga for lite til Finnmark på noen viktige punkter. Nå legger vi fram en helhetlig avtale der vi har funnet fram til gode løsninger som vi kan stå for, sier leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth.