Cathrine (41) tok med barna på cellegiftbehandling – nå skal flere barn med syke foreldre få reisen dekket

Takket være et gavefond ved kreftavdelingen på UNN kunne Cathrine Hansens (41) mann, fem år gamle sønn og fire år gamle datter reise fra Sortland til Tromsø for å være med da hun fikk sin tredje cellegiftbehandling.

VIKTIG: Elise (4) og Eystein (5) fikk være med da mamma Cathrine fikk behandling på UNN tidligere i høst. Det har gitt familien mulighet til å snakke mer åpent om sykdommen, sier Cathrine Hansen til VG. Foto: PRIVAT  Foto: Privat

nyheter

Nå vil regjeringen bruke 25 millioner kroner i neste års budsjett slik at flere andre barn får samme mulighet.

Det skriver VG.

Det var i august i år at tobarnsmoren Cathrine Hansen (41) fra Sortland fikk diagnosen brystkreft, og startet med cellegiftbehandling på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Allerede første gang jeg var der til behandling nevnte de barns rettigheter som pårørende, og mulighet for at jeg kunne ta dem med slik at de kunne bli inkludert og få nødvendig informasjon om det som skjer med meg, forteller Hansen til VG.

Helsepersonell i Norge har plikt til å ivareta barn som pårørende og etterlatte, og til å gi dem nødvendig oppfølging og informasjon.

Men i områder hvor de geografiske avstandene er store – spesielt i Nord-Norge, kan reisekostnadene fort bli store for familiene.

LES OGSÅ: Torill skulle feiret 15 år som kreftfri – nå ligger hun på UNN med ny type kreft

Nå har regjeringen forslått at det settes av 25 millioner kroner til å dekke barns reise- og oppholdsutgifter i neste års budsjett, slik at de får nødvendig oppfølging, uten at familiene skal bli økonomisk skadelidende.

– Vi har sett at det har vært utfordrende i praksis å følge opp lovverket som plikter helsepersonell å følge opp barnas behov når familiemedlemmer har sykdom. Vi har fått flere tilbakemeldinger i konkrete saker om dette, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han sier at pengene som nå bevilges til reise- og opphold for barn vil fordeles til helseregionene, og at de vil få ansvar for å fordele midlene.

Kostbart for familien

Hansen anslår at prislappen på å reise tur-retur fra Sortland til Tromsø ville kostet familien på fire rundt 10.000 kroner.

Årsaken til at Hansen fikk muligheten til å ta med mann og barn på sykehuset skyldtes midler i et gavefond ved klinikken hvor hun får behandlingen:

– De fikk være med hente medisiner, fylle på sprøyter og snakke med legen. De fikk se hva som skjer med meg når jeg er her, og ga oss mulighet til å snakke åpent om sykdommen på deres nivå, sier Hansen.

Positivt med åpenhet

Hansen sier hun tror det at barna fikk muligheten til å bli med henne på behandling er grunnen til at de nå snakker åpent om sykdommen i barnehagen, og har et mindre komplisert forhold til sykdommen hennes:

– At de fikk være med, gjorde det mer ufarlig for dem. Det har også gjort det lettere for meg ved at jeg ikke lenger er så bekymret for hva de tenker og lurer på. Når jeg har en dårlig dag opplever jeg også at barna forstår hvorfor, viser omtanke og trøster meg, sier hun.

Hun sier hun synes det er viktig at barna forstår sykdommen hennes:

– Det virker heldigvis ikke som de er engstelige eller redde. Jeg er imponert over hvordan de takler det, og hva de forstår. De er jo bare fem og fire år gamle. Åpenhet og inkludering er bra. Man tenker jo ofte at barna skal skånes, og i noen tilfeller skal de så klart det, men på dette nivået mener jeg åpenhet er positivt, sier Hansen.

Viktig å inkludere barna

Kreftsykepleier Eva Jensaas ved kreftsengeposten på UNN er klinikk-barneansvarlig, og sier avdelingen har mulighet til å søke om midler fra ulike gavefond til blant annet reise.

– Da vi i 2010 ble pålagt ved lov å bidra med mer informasjon og oppfølging av barn som pårørende, fulgte det ikke med midler til å dekke opp for dette. Hver avdeling skulle dekke dette selv, men det blir kostbart for de avdelingene som kaller inn flest barn, sier Jensaas.

LES OGSÅ: Vil bidra til at færre får senskader

I fjor hadde avdelingen totalt 281 pasienter som til sammen hadde 408 barn under 18 år. Av disse ble 66 kalt inn.

– Her i Nord-Norge er avstandene store, og for familier går det på økonomien løs om man skal ta med seg hele familien de store avstandene. Samtidig er det utrolig viktig for disse familiene at barna inkluderes. Vi har sett at de gjør det lettere å mestre situasjonen for både foreldre og barn. Det meste dekkes fortsatt av avdelingen, men noen ganger søker vi også om midler fra fondene. Det er fantastisk når vi kan bruke midler fra disse, sier Jensaas.