De største partiene skal bli flinkere til å samarbeide

Arbeiderpartiet og Høyre varsler en mer «vennlig» holdning overfor hverandre, og et tettere politisk samarbeid over blokkegrensa i viktige saker.

SKAL SAMARBEIDE BEDRE: Til tross for at Arbeidepartiets Jarle Heitmann ser nokså bister ut, så har det skjedd en opptining i forholdet mellom hans parti og Høyre med Erlend Svardal Bøe i spissen.   Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det sier gruppelederne i de to partiene - Aps Jarle Heitmann og Høyres Erlend Svardal Bøe.

De siste årene har det nesten gått automatikk i at Arbeiderpartiet og venstresiden har stemt mot forslag som er fremmet av de borgerlige. Og omvendt - forslag fra Ap, SV eller Rødt har møtt samme skjebne på den andre siden av kommunestyresalen.

Må kunne støtte gode forslag fra motstanderne

- Det burde ikke være slik at partiene stemmer mot hverandres forslag kun fordi et er motstanderpartiene som har fremmet dem. Om det er god politikk burde man kunne stille seg bak forslagene uansett, sier Erlend Svardal Bøe.


Enige om budsjettet: Årelater disposisjonsfond for å skjerme byens barn og unge

Onsdag skal neste års kommunebudsjett spikres – og nå kan det avsløres hvordan både posisjon og opposisjon vil skjerme barn og unge fra omfattende kutt.

 

- Vi må ikke stemme mot forslag kun fordi det er Høyre-forslag. Om vi skal komme videre med arbeidet i kommunen så kan vi ikke stå og rope på hver vår side av den politiske avgrungen, sier Heitman.

Klimeendring

I onsdagens kommunestyret kunne man ane en klimaendring. I etterkant av budsjettdebatten så fremmet Høyre en rekke såkalte verbalforslag. Av disse fikk partiet støtte fra Arbeiderpartiet på flere punkt.

- Det var en positiv overraskelse. Det var veldig gledelig at vi fikk støtte for dem, sier Bøe.

Om det er snakk om en ny «tromsøvår» innenfor politikken er det kanskje for tidlig å si noe om.

Bra for kommunen

Både Bøe og Heitmann understreker imidlertid at det er bra for kommunen om de to største partiene kan snakke sammen, og samarbeide der det er nødvendig.

- Det er veldig bra om vi kan samarbeide tettere rundt viktige saker for byen vår. E8 er en slik sak der vi har jobbet godt sammen, sier Heitman.


Alle partiene samlet seg til tverrpolitisk E8-møte:

– Dette er en kraftsamling

Tromsø-politikerne prøver noe helt nytt for å på plass ny E8, nemlig enighet istedenfor krangling.

 

Det er dog langt frem til et formelt samarbeid mellom de to partiene - som enkelte sentrale - og nå tidligere - Høyre-politikere har ment. Partiets tidligere ordførerkandidat Jens Johan Hjort skapte jo brudulje både internt i partiet og utenfor da han foreslo et formelt samarbeid med hovedmotstanderen Arbeiderpartiet.

Ikke formellt samarbeid

- Jeg kan - til forskjell fra hva andre folk i Høyre har sagt - garantere at vi står stadig på høyresiden. Men samtidig er det områder der vi kan samarbeide tettere, sier Bøe.


Hjort (H) åpner for storkoalisjon mellom Høyre, sentrum og Ap etter Frps bompengeultimatum: – Jeg ser ingen grunnlag for dialog med Frp

Jens Johan Hjort (H) finner seg ikke i Frps bompengeultimatum. – Hvis de tror jeg er villig til å selge sjela mi, tar de skammelig feil, tordner Hjort.

 

Jarle Heitmann sier at et mildere klima mellom de to partiene har vært et ønske fra hans side.

- Jeg og Erlend har snakket om et bedre samarbeid - og jeg har gått inn for at vi skal kunne støtte Høyre-forslag om de er gode, sier Heitmann.

Alt kan man ikke samarbeide om, sier de to.

Vil fortsatt være uenigheter

- Vi vil aldri kunne støtte vedtak som går ut på privatisering av tjenester eller andre ting som vi er ideologiske motstandere av, sier Heitmann.

Begge er imidlertid enige om at man noen ganger må kunne "svelge kameler" for å oppnå enighet.

- Om vi skal ha et bedre samarbeid rundt viktige temaer så må begge parter kunne få gjennomslag for deler av sin politikk. Samarbeid kan aldri foregå kun på den enes premisser, sier Bøe.