Over 50 millioner kroner skulle kuttes på byens unge:

Kommunestyret vil skjerme skole, barnehager og barnevern

Enigheten var stor blant politikerne om at skole, barnehage, barnevern og forebyggende helse for barn og unge ikke skal rammes av de foreslåtte kuttforslagene til administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

ORDFØRER: Kristin Røymo var fornøyd over at det var stor enighet om hovedtrekkene i det nye budsjettet som ble vedtatt.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Skoler, barnehager, barnevern og forebyggende helse var de store taperne da administrasjonssjef Britt Elin Steinveg la frem sitt justeringsforslag for budsjettet for 2019.


Administrasjonssjefen inviterer til kuttmøte for helse- og omsorg

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har invitert brukerorganisasjoner, kommunale råd og pårørende i pleie- og omsorgssektoren til et informasjonsmøte på rådhuset torsdag.

 

Pengene skulle gå til delvis å dekke en overføring på 90 millioner kroner til pleie- og omsorgssektoren - en ekstraoverføring som skulle gjøre sektoren i stand til å styre ned virksomheten til et lavere nivå.

Mellom 50 og 56 millioner fra fond

Etter at forslaget ble presentert for to uker siden har politikerne prøvd å finne andre måter å finne penger.


Nå skal pleie- og omsorgssektoren styres med både pisk og gulrot

Fra årsskiftet innføres et helt nytt økonomistyringssystem i pleie- og omsorgssektoren.

 

I kommunestyret ble det fremmet flere nokså likelydende forslag om hvordan man skulle finne de nødvendige pengene - syv av de ni partiene i kommunestyret ønsket å bruke mellom 50 og 56 millioner kroner fra disposisjonsfondet.

Ikke akseptabelt å kutte på de yngste

– Det finnes området som vi ikke kan kutte i. Vi ser at skole og barnehage har fått mindre og mindre overføringer de siste årene, og vi kan ikke akseptere at det tas penger derfra for å dekke opp merforbruk i pleie- og omsorg, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitman.

TALERSTOLEN: Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe ville ta 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og 8,5 millioner kroner fra administrative tjenester på rådhuset for å finansiere en ekstrabevilling til pleie- og omsorgssektoren.  Foto: Christer Pedersen

 

– Vi ønsker å bruke cirka 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet, men vi ønsker også å ta penger fra administrative tjenester, sier Høyres Erlend Svardal Bøe.

Synliggjort konsekvensene

Arbeiderpartiets varaordfører Jarle Aarbakke var glad for at det store flertallet stilte seg bak skjermingen av de yngste.

– Vi har en noenlunde felles virkelighetsopfatning. Det er positivt. Det er ikke akseptabelt å kutte ned på fremtiden, sier han.


Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

 

Han mente at administrasjonssjefens forslag var positivt for å anskueliggjøre de drastiske konsekvensene som ville følge.

VARAORDFØRER: Arbeiderpartiets Jarle Aarbakke argumenterte sterkt mot å la barn og unge betale for eldre og pleietrengende i kommunen.  Foto: Christer Pedersen

 

– Det er mye god pedagogikk i administrasjonssjefens forslag – som har synliggjort hvilke konsekvenser slike kutt kan få, sa han.

Må kutte mellom 200 og 300 millioner

SVs Pål Julius Skogholt innrømmet at det vil være nødvendig med tøffe kutt i pleie- og omsorgssektoren. Og at det vil svi.

– Når man må styre ned virksomheten med mellom 200 og 300 millioner kroner så vil det få konsekvenser. Men selv etter at vi har gjennomført kuttene så vil vi betale mer for tjenestene enn sammenlignbare kommuner, sier han.

Ifølge SV-politikeren så er det maktpåliggende å få kontroll over merforbruket i omsorgssektoren.

ALVOR: SVs Pål Julius Skogholt understreket at det var en svært alvorlig økonomisk situasjon i kommunen.  Foto: Christer Pedersen

 

– Om vi ikke får orden på økonomien så vil det gå ut over andre sektorer. Da vil våre barn være nødt til tegne en pizza når de er på skolekjøkkenet, og vi vil ikke ha nok voksne i barnehagene, sier han.

Stoler ikke på budsjettene

Fremskrittspartiets Jan Blomseth mener at krisen i pleie- og omsorgssektoren ikke burde overraske noen.

– Dette er ikke noe nytt for dette møtet. Dette har vi hatt de siste ti årene, sier han.

Ifølge Blomseth er det satt av ekstrapenger til sektoren i årevis uten at det har fått noen effekt.

SKEPTISK: Fremskrittspartiets Jan Blomseth hadde ingen tro på at den vedtatte budsjettjusteringen skulle løse problemene i pleie- og omsorgssektoren.  Foto: Christer Pedersen

 

– Det samme vil skje nå. Både administrasjonssjefens forslag og det som kommer fra de politiske partiene er bare tøv, det er ingen realisme, sier han.