Nå starter budsjettdebatten i kommunestyret

Politikerne i kommunestyret skal nå bestemme hvor - og ikke minst hvordan - et forventet merforbruk i kommunen skal dekkes inn.

Kreditering: Tromsø kommune

nyheter

Det er i forbindelse med den såkalte justeringen av kommunebudsjettet som ble vedtatt i september som dagens debatt skal foregå.


Pleie- og omsorg må nok en gang få ekstrabevilgninger:

Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgssektoren vil ikke klare å spare nok penger til neste år. Derfor må øvrige sektorer i kommunen ta regningen. Igjen.

 

For to uker siden ble det nemlig kjent at budsjettet for 2019 - som ble vedtatt kun to måneder i forkant - ikke holdt.

KOMMUNESTYRET: Årets siste kommunestyremøte ble i stor grad preget av debatten rundt den økonomisk situasjonen i kommune.  Foto: Christer Pedersen

 

Et forventet merforbruk innenfor pleie og omsorgssektoren hadde ført til at det var akutt behov for 90 millioner kroner.


Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

 

I administrasjonssjefens forslag til budsjett for neste år lå det an til at andre store sektorer i kommunen – som skole, barnehage, barnevern og forebyggende helse – skulle dekke regningen.

Til sammen foreslo administrasjonssjefen at oppvekstsektoren skulle betale over 50 millioner kroner av merforbruket i pleie og omsorg.

Dog ble protestene så omfattende – både fra brukere, ansatte og tillitsvalgte – at politikerne på begge sider ikke så annen råd enn å love å skjerme disse sektorene.


Kommunen må justere budsjettet for neste år etter statsbudsjettforliket

Tromsø kommune må justere sitt budsjett for neste år med 40 millioner kroner etter statsbudsjettforliket.

 

Det er skjermingskostnadene som nå skal debatteres, og både den sittende posisjonen og opposisjonen har fremmet alternative budsjettforslag.

Felles for dem alle sammen er at barn og unge slipper å dekke merforbruket blant de eldre og pleietrengende.


Enige om budsjettet: Årelater disposisjonsfond for å skjerme byens barn og unge

Onsdag skal neste års kommunebudsjett spikres – og nå kan det avsløres hvordan både posisjon og opposisjon vil skjerme barn og unge fra omfattende kutt.

 

Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil bruke penger fra disposisjonsfondet – og reversere de foreslåtte kuttene i sin helhet. Man ønsker å bruke cirka 56 millioner kroner fra fondet.

Høyre, KrF, Senterpartiet og Venstre vil også bruke fondsmidler – men vil også la administrasjonen i kommunen være med på spleiselaget. Kutt på 8,5 millioner kroner i administrative kostnader i tillegg til cirka 50 millioner kroner fra fondsmidler er partienes oppskrift.

Fremskrittspartiet vil ikke hente mer enn 5,5 millioner kroner fra disposjonsfondet – deres hovedpost for å skjerme oppvekstsektoren er et saftig kutt i kultursektoren – der foreslår partiet at man skal kutte 43 millioner kroner.