Direkte fra klokka 09.00:

Se dagens kommunestyremøte direkte her

Årets siste kommunestyremøte varer helt til klokka 19.00.

Kreditering: Tromsø kommune

nyheter

I dag skal Tromsøs kommunestyre behandle en rekke betente saker og ikke minst handlings- og økonomiplanen for 2019-2022.

Her kan du se alle sakene som skal behandles.

Dagens kjøreplan for møtet ser slik ut:

Kl. 09.00 – 19.00

Sak 195/18

Justering av handlings- og økonomiplan 2019-2022

Sak 196/18

Kontrollutvalgssak 117/18 – Revisjonsbrev nr. 30 (2018) – mangelfull internkontroll av investeringsutgifter

Kl. 12.00 -12.25 Lunsj

Sak 197/18

Overordnet strategi for helse – og velferd

Sak 198/18

Sluttrapport heltidskultur helse og omsorg

Sak 199/18

Plan 1831 – Detaljregulering av 18/648, Solstrandvegen 146 – til endelig vedtak

Sak 200/18

Teknisk justering av Årsbudsjett 2018

Sak 201/18

Samarbeidsavtale om akuttberedskap i barnevernet – Tromsø kommune og Longyearbyen lokalstyre


Kl. 14.00 – 14.15 pause

Prisutdelinger

Sak 202/18

Akuttberedskap i barnevernet – Samarbeidsavtale Tromsø kommune – Storfjord kommune

Sak 203/18

Organisering av krisesentertilbudet

Sak 204/18

Plan 1867 – Detaljregulering for logistikkterminal Breivika – til endelig vedtak

Sak 205/18

Ledende ansattes overgang til privat virksomhet

Sak 206/18

Personvernerklæring for Tromsø kommune


Kl. 16.30-16.45 pause


Sak 207/18

Opprettelse og valg av Tromsø Studentråd

Sak 208/18

Utvalg for innbyggermedvirkning - rapport

Sak 209/18

Vedtaksoppfølging kommunestyret og formannskapet 011017-011018

Sak 210/18

Valg 2019 – Oppnevning av leder og nestleder i valgstyret

Sak 211/18

Søknad om permanent fritak fra offentlig verv – Hålogaland lagmannsrett og valg av nytt lagrettemedlem

Sak 212/18

Søknad om fritak fra verv som meddommer og nytt valg til Nord-Troms tingrett

Sak 213/18

Plan 1849 – Saksfremlegg for prinsippvedtak om bompengefinansiering

Sak 214/18

Forslag til budsjett og økonomi for Tromsøbadet KF, 2019-2022

Kl. 19.30 Julemiddag