Stopper tilbud om lystgass til fødende ved UNN

Ventilasjonen og hensyn til de ansatte gjør at det blir en stopp i tilbudet om lystgass til fødende ved UNN Tromsø.

UNN universitetssykehuset nord-norge Tromsø unn pasienthotell pasienthotellet pingvinhotellet sykehus ambulansestasjon helikopterplass ambulansehelikopter. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

En fersk måling gjort av bedriftshelsetjenesten Hemis viser at det er for høye verdier av lystgass på fødestuene, på grunn av utfordringer med ventilasjonen. Det skriver UNN i en pressemelding.

Bygde om fødestue

Dersom man utsettes for høye konsentrasjoner av lystgass flere timer om dagen gjennom flere år, er det blant annet en risiko for at det kan påvirke fruktbarheten, nervesystemet og arvestoffet til de ansatte.

– Vi har prøvd å løse dette gjennom sjokklufting, flytting av møbler, ombygging av én fødestue, bedre ventilasjon og nytt utstyr. Likevel har det ikke hjulpet. Derfor ser vi oss nødt til å midlertidig stoppe tilbudet om lystgass som smertelindring for fødende ved UNN Tromsø, sier seksjonsleder Bente Mietinen ved Kvinneklinikken i pressemeldingen.

Kuttet i fjor også

Også i fjor høst ble det bestemt å kutte tilbudet om lystgass ved UNN Tromsø, på alle de fire aktuelle fødestuene som ble benyttet til dette. Etter at én av stuene ble ombygd, ble tilbudet gjenopptatt. Sykehuset ville se om økt ventilasjon fra gulvet kunne bedre luftkvaliteten for de ansatte. De nye målingene, som er gjennomført i perioden mai til oktober, viser at tiltakene ikke har gitt ønskelig resultat.

– Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud om lystgass til fødende ved UNN Tromsø, og vet at tilbudet er godt mottatt som smertelindring. Også for jordmødrene våre har det vært et nyttig hjelpemiddel i fødeprosessen. Derfor vil vi fortsatt jobbe for å finne en løsning, og vil etter tips fra andre sykehus se på om det finnes annet utstyr som kan godkjennes. Men inntil videre kan vi ikke utsette våre ansatte for dette, og velger derfor å stoppe tilbudet nå, sier Mietinen.