Flere reagerer på planene til det nye Nordlyskvartalet: – Vil ta helt glansen fra rådhuset

Flere naboer har levert høringsuttalelser til det framlagte planforslaget

  Foto: Marin Castberg

nyheter

Sameiet Vestregata 50 reagerer på utbyggingsplanene i Nordlyskvartalet.

– Slik planforslaget foreligger i dag vil bebyggelsen langs Vestregata få betydelig dårligere utsikt som følge av høyden på bygget samt at bygget trekkes lenger ut mot Vestregata og Rådhusgata. Nordlyskvartalet vil bli særdeles dominerende i forhold til eksisterende lave trehusbebyggelse i Vestregata, skriver sameiet i sin høringsuttalelse til planen som er ute til offentlig ettersyn.


Endring i planene for Nordlyskvartalet

Planforslaget for Nordlyskvartalet i sentrum legges nå ut til offentlig ettersyn.

 

Styret i borettslaget «Nordlyset» i Skanckesmuget 7–17 klager i sin høringsuttalelse på «massiv utbygging» av Nordlyskvartalet.

– Utbyggingen vil ta helt ta glansen fra det flotte rådhuset. Hvor skal bilene parkere? Hvor skal bilene til beboerne kjøre? Skal sentrum lukkes igjen? Blir det ingenting igjen av den gamle bebyggelsen? Skal parker og friluftsområder hvor byens befolkning liker å gå turer lukkes igjen og sollys stenges ute, heter det i klagen.


Mener planene for «Nordlyskvartalet» er for utfordrende

Byutvikling mener de foreløpige skissene for Nordlyskvartalet utfordrer gjeldende sentrumsplan på flere punkter.


Styret for sameiet i Parkgata 46 er bekymret for høyden på den planlagte bebyggelsen i Nordlyskvartalet.

– Det vil skape presedens for kvartaler som nærmest står klare for utbygging. Bekymringen ligger blant annet på Bispegata, Vestregata, Skanckesmuget og Grønnegata-kvartalet. Bygningene kan fort bli over 60 meter høye eller 14–15 etasjer. Det vil bli vanskelig å kjempe mot dette om de tillates at Nordlyskvartalet skal bli 50 meter, skriver styret i Parkgata 46.