Folk raljerte over dårlig merking: Nå har havneterminalen fått nye skilt

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen er glad for at nye skilt endelig er på plass ved havneterminalen.

SKILTING P Å PLASS: Alle reisende på havneterminalen kan nå glede seg over at ny skiting er på plass, hengende fra taket. På veggen skimtes den mye kritiserte skiltingen som var klar til åpningen av terminalen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Et av de viktige tiltakene som vi har iverksatt for å få en fullt fungerende havneterminal, er nye skilt. I begynnelsen kom det mange klager på at det var vanskelig å finne fram i bygget. Også de som jobbet i butikkene opplevde at de måtte bruke mye tid på å veilede folk for at de skulle finne fram, forteller havnesjef Hanssen til iTromsø.

Han forteller at skiltingen er gjennomført i henholdt til internasjonale standarder, slik at de skal være lett gjenkjennelig, uavhengig av hvilke land du kommer fra.

Fremgang i utbedringene

Den krasse kritikken som havneterminalen har opplevd, etter at bygget ble åpnet for publikum i år, kulminerte i en høring initiert av fylkestingets samferdselskomité som gikk av stabelen forrige uke.

Havnedirektøren mener vi likevel snart vil kunne se konturene av hvordan terminalen skal kunne bli velfungerende og at folk etter hvert vil sette pris på den.

– Jeg husker hvor trist det så ut før terminalen ble bygd, den gangen Balsfjord-vinden slo snødrevet over de falleferdige skurene som sto der nede. Vi må se utviklingen i et lengre perspektiv for å forstå hva vi har fått i dag, sier Hanssen.

UNIVERSELL: Krav til universell utforming gjør at skiltene er utformet etter internasjonale standarder, som skal lette fremkommeligheten på terminalen uansett hvilke språk man behersker. Nye stolbenker for dem som venter på bussen er også kommet på plass.   Foto: Ronald Johansen

 

Han mener havneterminalen egentlig er et praktbygg fasademessig.

– Så er det alltid kompromisser som man har måtte tatt høyde for. Derfor blir ikke slike bygg helt perfekt. Tromsø by har likevel fått et flott bygg, og så får vi lære å bli glad i havneterminalen og lære å ta det i bruk, sier havnesjefen.

Neste milepæl: Passasjertube

– Tror du løsningen for hurtigbåten vil la seg realisere fram mot sommeren?

– Jeg håper virkelig at vi får det til. Hurtigbåtdelen av terminalen er ikke optimal slik den fremstår i dag, og det er derfor vi foreslår en utbygging med tubeløsning, forteller Hanssen.

DEN GANG: En gang var dette tilbudet som møtte passasjerer som ønsket å ta Hurtigruten og hurtigbåtene fra Tromsø.  

 

Han minner om at også riksantikvaren og kommunen vil kunne sette krav til blant annet fasaden, noe som krever dispensasjon fra arealplanen for å bli realisert.

– Vi må samtidig skjele til hva som er byens og de reisendes behov i dag. Derfor håper vi at kommunen vil komme oss i møte på dispensasjonssøknader, understreker havnesjefen.

Arbeidet med passasjertuben for hurtigbåtpassasjerene er beregnet å ta seks måneder etter at planene er godkjent hos kommunen og eventuelt innsigelser er løst fra riksantikvaren.