Tor Ingebrigtsen får professorat ved UiT

Tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen er ansatt i en 100-prosentstilling som professor ved institutt for klinisk medisin ved UiT.

Fornøyd: Tor Ingebrigtsen starter i den nye jobben i januar 2019.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Jeg er glad for å få denne muligheten og gleder meg til å jobbe med oppgaver innen forskning og undervisning som alltid har interessert meg. Blant annet ser jeg fram til å ha mer studentundervisning, og jeg setter stor pris på å jobbe sammen med ungdom. Det gir meg også mulighet til utvidet forskning på områder jeg har drevet med hele tiden, og sammen med forskningsgruppen jeg er en del av, sier Tor Ingebrigtsen til uit.no.

Han starter i den nye jobben i januar 2019.

LES OGSÅ: Møtes for å diskutere Ingebrigtsens fremtid

UNN dekker lønna

Da Ingebrigtsen takket ja til direktørjobben ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 2007, ble det inngått en avtale som har sikret ham nesten 1,9 millioner kroner ut året, samt studiepermisjon i løpet av høsten. Etter det betaler UNN 85 prosent av direktørlønnen fram til han velger å pensjonere seg.

Ifølge avtalen har den tidligere UNN-direktøren i tillegg rett til å få fortsette i en rådgiverstilling ved UNN eller i et UNN-finansiert professorat ved UiT, etter nærmere avtale med universitetet. Ingebrigtsen har hele veien ønsket å benytte seg av siste alternativ etter at han trakk seg fra direktørjobben i februar i år.

Ingebrigtsen har vært ansatt i en 10-prosentstilling som professor II ved universitetet tidligere, og det er denne stillingen som nå utvides.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg nå har fått joben og ser fram til å begynne på nyåret, sier Ingebrigtsen til iTromsø.

– Det er avtalt at UNN vil dekke lønnskostnader, inkludert sosiale utgifter og arbeidsgiveravgift. Det er ikke uvanlig at stillinger ved UiT finansieres av samarbeidspartnere og andre finansieringskilder, og dette er ordning UiT har gode erfaringer med, skriver universitetet i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Den tidligere UNN-direktøren angrer ikke på telefonsamtalen som kostet ham jobben

Skal forske på blodårer

Med utgangspunkt i data fra Tromsøundersøkelsen, skal Ingebrigtsen blant annet forske på blordåresykdommer i hjernen.

– Det er en innsamling jeg var med på å planlegge, parallelt med at jeg jobbet som direktør på UNN. Jeg skal også jobbe med nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, som jeg var med på å starte, og som jeg har fulgt med stor interesse siden, sier den tidligere sykehusdirektøren.

Ingebrigtsen forteller at en forskningsgruppe for hjerne og sirkulasjon har undersøkt blodårene i hjernene til nesten 2.000 friske tromsøværinger med MR.

– Det er bare gjort to ganger før, i Nord-Trøndelag og i Shanghai, og vi har gjort det med nye og bedre MR-teknologi. Det er et spennende datamateriale å analysere, da funnene kan få stor betydning for behandlingen vi tilbyr pasienter som får påvist blodåresykdommer, sier han.

Rektor Anne Husebekk sier hun er glad for å få Ingebrigtsen med på laget.

– Han er en god og inspirerende underviser og forsker, og representerer solid kompetanse i sitt eget fagmiljø og i hele Det helsevitenskapelige fakultet, sier hun.