Troms og Finnmark ble hørt: Får like mange representanter

Departementet endrer sammensetningen av fellesnemnda.
nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt en ny forskrift som erstatter forskriften av 21. juni. I den nye forskriften står det at fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 19 medlemmer fra Finnmark. Det skriver regjeringen.no.

– Jeg ønsker å imøtekomme Troms og Finnmarks ønsker. Fellesnemnda er fylkeskommunenes eget organ, og når nå begge parter er enige om veien videre, mener jeg det er riktig å legge til rette for at arbeidet kan starte opp på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, ifølge regjeringen.no.

Troms og Finnmark fylkeskommuner ba departementet om å endre sammensetningen av fellesnemnda, slik at begge fylkene får like mange representanter.

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Første møtet i fellesnemnda holdes i Tromsø 17. desember klokken 11.00 i fylkeshuset.