Tromselevene bedre enn landssnittet på å bestå skole

Tromsø-skole er med på å trekke opp snittet for studieforberedende program.

Breivang videregående skole er med på å trekke opp snittet.  Foto: Tor Farstad

nyheter

– Sammenlignet med resten av landet, ligger Troms litt over landsgjennomsnittet. Både på studieforberedende og yrkesfag har fylket flere elever som fullfører og består et skoleår enn det man kan forvente ut fra elevenes bakgrunn. Det viser at skolene i Troms jobber godt med å få sine elever til å fullføre og bestå, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Utdanningsdirektoratet bruker tre indikatorer for å se hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevenes karakterer, få dem til å bestå og sørge for at de ikke slutter underveis.

Resultatene viser at Troms-elevene ligger litt over landsgjennomsnittet. I Tromsø kommune er Breivang videregående skole med på å løfte Troms-snittet for studieforberedende program, sammen med Rå og Bardufoss videregående skoler.

– Tallene viser at det har mye å si hvilken skole eleven går på. Noen skoler bidrar mer enn andre til å løfte elevene faglig og hjelpe elevene å fullføre og bestå, og gir dermed elevene et bedre grunnlag for videre studier og jobb. Jeg forventer at skolene bruker undersøkelsen til å lære av hverandre, og tar tak i egne utfordringer, sier Sanner.

Ingen av skolene i fylket ligger under landsgjennomsnittet.