Vernepleier dømt for kjøring i amfetaminrus

Kvinnen må betale en bot på 50.000 kroner, og mister lappen i ett år.

Stanset i skippergata: Kvinnen, som jobber som vernepleier, ble dømt i Nord-Troms tingrett tidligere denne uken.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Kvinnen i 30-årene ga en uforbeholden tilståelse i Nord-Troms tingrett tidligere denne uka. En onsdag kveld i mai satte hun seg bak rattet på en varebil i Skippergata selv om hun var påvirket av amfetamin.

De sakkyndiges toksikologirapport fra august konkluderte med at kvinnen under kjøringen med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 0,5, og det er dét retten la til grunn i straffeutmålingen.

Retten la også vekt på at det ikke var spesielle forhold ved selve kjøringen som tilsa at det oppsto farefulle situasjoner utover den generelle fare en slik ruspåvirkning normalt medfører, og tiltaltes tilståelse.

Kvinnen dømmes dermed til 18 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år, tap av førerrett i 12 måneder regnet fra mai og en bot på 50.000 kroner.