Vil at det skal avsettes skoletomt i Nordbyen

Mener det bygges så pass med boliger i området at det må lages plass til ny skole

STØYTILSYN: Tromsø kommune opprettet tilsynssak med støy i forbindelse med grunnarbeidene i Rektor Steens gate 1 i nordbyen i november.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Kommuneoverlegen påpeker i sine merknader til områderegulering for Nordbyen at det må avsettes plass til skoletomt, spesielt siden kommunen selv er initiativtaker og har utarbeidet planforslaget, samt at det bygges mange boliger i området.


Kommunen varsler tilsynssak mot byggingen av Solseilet

Kommunen varsler tilsynssak i forbindelse med byggingen av Solseilet, byens høyeste boligbygg på 13 etasjer. Denne uka startet grunnarbeidene.

 

Kommuneoverlegen mener det ikke bør tillates boliger mot kaiområdet dersom dagens aktivitet opprettholdes, og antyder at sumstøyen (kai og vei) kan bli høyere enn det som fremkommer i støyrapporten.