Innfører nye forbudssoner mot gateparkering

Gateparkering blir nå forbudt flere steder i Tromsø i brøytesesongen. I tillegg utvides helårsforbudet ved Fjellheisen og Tromsdalen videregående skole.

FORBUD: Nå blir det forbudt å parkere langs flere veier på fastlandet. I tillegg utvides forbudet bl.a. ved fjellheisen. Foto: arkiv 

nyheter

Det nye skiltvedtaktet omfatter områder på fastlandet fra Skjelnan til Solligården, samt på Håpet og Mortensnes.

Forbudet gjelder fra 1. oktober til 1. mai.

NYE SONER: På dette kartet kan man se de nye forbudssonene. Se det i full oppløsning på Tromsø kommunes hjemmesider. 

 

Uavhengig av eiendomsgrenser

«Årsaken til sesongforbudet er at gateparkeringen både hindrer brøyting, og skaper utfordringer for trafikksikkerheten til gående og syklende», skriver kommunen på sine nettsider.

– Soneforbudet gjelder for kommunale veier og for hele veiens konstruksjon, som også inkluderer skulder og grøftearealer, uavhengig av hvor eventuelle eiendomsgrenser ligger, sier trafikkplanlegger Regine Møkleby.

Utvider i Tromsdalen

Den nye skiltplanen inkluderer også en utvidelse av helårssonene ved Fjellheisen og Tromsdalen videregående skole.

– Årsaken til dette er at vi har mottatt flere klager på parkering langs disse veiene. Ved Tromsdalen videregående skole har mange bilister begynt å parkere i boliggatene etter det ble innført avgiftsparkering ved den nevnte skolen. Dette har vært til hinder og irritasjon for beboerne, sier Møkleby.

Fotgjengere blir mindre synlige

Hun viser til at gateparkeringen også utgjør en fare for trafikksikkerheten.

– Når en rekke bilister velger å parkere etter veien, må gående snirkle seg mellom bilene, og blir mindre synlig for andre bilister.

Det vurderes også skilting i hele Tromsdalen og resten av fastlandet, men dette gjennomføres ikke i år.

– Offentlige parkeringsforbud håndheves av politiet og Tromsø Parkering, og overtredelse kan medføre et parkeringsgebyr på 900 kroner, minner kommunen om avslutningsvis på sine nettsider.