Nå blir det billigere for flere å ta buss i Troms

Fylkestinget i Troms har vedtatt at det ikke lenger skal være 234 soner i fylket. Tallet reduseres til 11, noe som i praksis betyr billigere bussreiser for mange reisende.

BILLIGERE: Ifølge fylkeskommunen blir det billigere å ta buss for mange når soneinndelinga i fylket endres fra over 200 til 11.  

nyheter

Hensikten med omlegginga er å stimulere til økt bruk av buss og forenkling av prissystemet. Endringa er planlagt å tre i kraft til våren.


Ny sonestruktur
 • Fylkesrådet kommer til å gjøre vedtak i en egen sak om priser for kollektivtransport, men dette ligger til grunn for forslaget om ny sonestruktur:
 • Felles billettpris for alle i sone 1 – uavhengig av hvor i fylket man kjøper billetten.
 • Samme pris for alle forhåndskjøp – dvs. med mobillett, reisepenger og billettautomat.
 • Det er dyrere å betale med kontanter/bankkort på bussen enn med mobillett/Tromskortet/automat. Differansen er 20 %, avrundet oppover til hele 10 kr.
 • Prisene økes fra 2018 til 2019 med cirka 10 % på enkeltbilletter og cirka 5,5 % på periodebilletter.
 • Prisene for forhåndskjøpt enkeltbillett voksen økes fra 31,20 til 35 kroner for voksen i sone 1. Priser sone 2–6 følger omtrent dagens nivå i snitt.
 • Prisen for barn går ned fra kroner 19,- til kr, 18,- i sone 1.
 • Maksimalpris for enkeltbillett ved 6 soner på reiser internt i fylket.
 • Prisene for periodebillett 30 dager har hatt liten prisjustering de siste årene og økes med cirka 40 kroner for voksen i sone 1. Maksimalpris slår inn ved 3 soner.
 

De nye sonene i Troms fordeler seg slik:

 • Tromsø
 • Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa
 • Harstad, Kvæfjord
 • Skånland (+ Tjeldsund fra 2020), Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy
 • Bardu
 • Målselv
 • Balsfjord
 • Storfjord og Kåfjord
 • Lyngen og Karlsøy
 • Nordreisa og Skjervøy

Slik skal busstilbudet i Tromsø bli bedre:

Lover nye ruter, flere avganger og billigere distriktsbilletter

Tirsdag ble Kollektivdagene 2018 avsluttet med utdeling av matpakker, Flax-lodd og busskort til bilister. Fra 1. august 2019 blir det nye ruter, flere bussavganger og én takstsone for hele Tromsø kommune.

 

Enklere system

Det har vært viktig å definere et sonesystem som er enkelt å forstå. Derfor er kommunegrenser en egnet måte å dele dette inn, heter det fra fylkeskommunen.

For de aller fleste vil den viktigste endringen være at man kan reise lenger i sone 1, sammenlignet med tidligere. Det har ikke vært et mål å dele inn sonene i like store regioner eller antall innbyggere, men bygger mer på reisemønster og hvilke kommuner som naturlig hører sammen.

Det er særlig tatt hensyn til kommuner og regioner som har et felles arbeidsmarkedsområde. Likevel er det et overordnet prinsipp at det totale inntektsnivået må opprettholdes.


Vil øke billettprisene for buss

Fra 1. februar 2019 kan det bli dyrere å ta bussen i Tromsø. Mobillett-prisen foreslås økt med nesten to kroner. Også billettprisene på hurtigbåter og ferger foreslås økt.

 

Setter pris på forenkling

Det er ikke til å unngå at noen vil kunne få litt dyrere bussreise enn i dag, men veldig mange vil også få billigere billetter. Erfaringene fra andre fylker er at passasjerene setter pris på denne forenklingen. Endringer i forutsetninger og inndeling vil kunne endre inntektsgrunnlaget i ny sonestruktur, står det i pressemeldingen fra fylkeskommunen.

Det legges opp til en evaluering av ordningene, trolig etter årsskiftet 2020/2021. Dersom Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen, er det naturlig å se på en sonemessig integrasjon mellom de to fylkene.

Tide lover å takle Tromsø-vinteren

Når Tide Buss overtar kollektivtrafikken i Tromsø neste høst, skal de være langt bedre rustet til å håndtere Tromsø-vinteren enn dagens operatør.