Vil bygge toppetasje på Tinghuset

Statsbygg ønsker å beholde mulighetene åpne med tanke på fremtidige påbygg på Tinghuset.

Kan få en ekstra etasje: Tinghuset ved Nansenplass  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi ønsker at dagens mulighet for påbygg av Tinghuset med en toppetasje opprettholdes. Det skriver Statsbygg i sin høringsuttalelse til Nordbyen-planen og ber om at mulighetene for utvidelse ikke reduseres.

Statsbygg har to eiendommer innenfor planområdet, Tinghuset med Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett og parkeringsplassen på øst for Tinghuset.

– Det er positivt at gata sør for Tinghuset skal stenges på sikt og omformes til et gatetun.