Nå kan du sjekke skattekortet for 2019

Fra og med fredag kunne du sjekke og endre skattekortet ditt for det kommende året.

SJEKK SKATTEKORTET: Fra fredag 14. desember kan du sjekke skattekortet ditt for 2019. Det er viktig å sjekke at opplysningene i skattekortet stemmer, slik at skattetrekket blir riktig. Illustrasjonsfoto: Skatteetaten 

nyheter

– Hvis opplysningene som er brukt ikke stemmer og du ønsker å unngå enten restskatt eller å bli trukket for mye, må du passe på å justere skattekortet. Når du har endringer i økonomien bør du endre opplysningene slik at skatten blir riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Det meste som før

Du kan, som tidligere, sjekke og endre informasjon om skattekortet i Skatteetatens digitale løsning for skattekort på deres nettsider. Her vil opplysningene være inndelt i temaer som bank og lån, arbeid, trygd og pensjon.

– Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt. Du kan endre skattekortet gjennom hele året og bør alltid endre opplysningene, når du har endringer i økonomien din, står det i pressemeldingen.

Frikortgrensen er den samme som i fjor – 55.000 kroner. Kommer du til å tjene det samme, eller mindre, er du med andre ord ikke skattepliktig for 2019.

Du trenger ikke å bekymre deg for at ikke arbeidsgiver skal motta skattekortet ditt.

– Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort fra Skatteetaten, står det i pressemeldingen.

Endringer for utenlandske arbeidstakere

Skatteetaten innfører for 2019 kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge. Dette er altså for arbeidstakere med midlertidig opphold.

– Det blir en fast skattesats på 25 prosent, ingen fradrag og ingen plikt til å levere skattemelding for arbeidsinntekter i Norge, lyder endringen.

Formålet med ordningen er ifølge Holte, at reglene skal bli enklere for denne arbeidsgruppen. Ordningen omfatter imidlertid ikke sokkelarbeidere, sjøfolk, utenlandske arbeidstakere med inntekter over trinn tre i trinnskatten (617.500 kroner) eller de som har inntekt fra egen virksomhet.

Den nye kildeskattordningen er frivillig, og alle har mulighet til å velge ordinær skattefastsetting i stedet.