Sykefraværet går ned i Tromsø

Sykefraværet går ned i Tromsø og Harstad, mens NAV ser en økning i Lenvik og mange av landkommunene i fylket.

SYKEFRAVÆRET I TROMSØ SYNKER: Men fylkestallet er enda høyt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Sykefraværet i Troms er høyest innen Helse- og sosialtjenester og Transport og lagring.

– Det er gledelig at fraværet i de store kommunene i fylket går ned. Mer vektlegging på arbeidsmiljø i den enkelte virksomhet og tydeligere krav til ledere og ansatte, er noe av forklaringen på dette. Forsterket innsats på å koordinere oppfølgingsarbeidet mellom NAV, arbeidsgiver og behandler, er en annen, sier fylkesdirektør i NAV Troms, Grete Kristoffersen i en pressemelding.

Seks prosent

Det legemeldte sykefraværet i Troms var i 3. kvartal 2018 på 6,0 prosent. Dette er en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Troms ligger høyt i landsmålestokk med et sykefravær på 6,0 prosent. Nordland har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,1 prosent. Oslo er fylket med det laveste sykefraværet med 4,5 prosent.

– Et legemeldt sykefravær på 6,0 prosent i Troms betyr at 222.000 dagsverk gikk tapt i 3. kvartal 2018. Dette innebærer at det i denne perioden var gjennomsnittlig 3.400 personer borte fra jobben hver arbeidsdag, sier Kristoffersen.

Mange graderte sykemeldinger

Troms ligger relativt høyt med en andel graderte sykemeldinger på 22,5 prosent, mens landet for øvrig ligger på 21,5 prosent. Hovedårsakene til sykefraværet i Troms er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

 Disse to gruppene utgjør om lag 60 prosent av alt sykefravær i fylket.