Nå er de i gang med å slå seg sammen: – Historisk

Fellesnemnda for Troms og Finnmark møttes for første gang i et historisk møte på fylkeshuset i Tromsø.

Etter måneder med protester, møttes endelig fellesnemnda for Troms og Finnmark. Her ser vi leder for fellesnemnda, Kari Anne Opsahl, og fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

- Historisk.

Ordet lød over høyttaleranlegget fra fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap), like før han smalt møtelederklubba hardt i pulten, da møtelista for fellesnemd var vedtatt og sammenslåinga mellom Troms og Finnmark formelt var i gang.

Møtet ble åpnet av statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


 

- Vi er glad for at dere er her i dag, og at dere nå styrer prosessen fremover selv, sa hun til fylkespolitikerne.

Første møte i fellesnemd

Etter et politisk sammensurium uten like, med brutte forhandlinger, hvor Finnmarks fylkesting nektet å oppnevne medlemmer, trusler om søksmål og folkeprotestbevegelser, møtes nå Troms og Finnmark til sitt første møte i fellesnemd, flere måneder på overtid.

ENDELIG I GANG Etter måneder med protester, møttes endelig fellesnemnda for Troms og Finnmark.   Foto: Ronald Johansen

Fellesnemd er et organ bestående av representanter fra både Troms og Finnmark fylkesting, for å ta beslutninger og legge til rette for sammenslåing av fylkene til 1. januar 2020.

Finnmark fylkesting har i det lengste nektet å delta i fellesnemd, men forrige uke inngikk Troms og Finnmark Ap en avtale, hvor de ble enig om flere punkter for sammenslåing. Blant annet ble de enig om at det skal være 19 representanter fra hvert fylke i fellesnemd, og ikke 19 fra Troms og 9 fra Finnmark i henhold til befolkningstall, slik kommunalminister Monica Mæland bestemte at det skulle være, da Finnmark nektet å delta i fellesnemd.

I avtalen mellom Troms og Finnmark Ap heter det at «Leder i fellesnemnda skal være fra Troms. Nestleder i fellesnemnda skal være fra Finnmark».

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), varslet før helga at hun har ambisjoner om å bli nemdsleder, i strid med avtalen. Ettersom det er like mange medlemmer i nemda, vil lederen få en dobbeltstemme. Hun føyde seg likevel for avtalen, og stiller ikke til leder under møtet.

Sakene som skal behandles på møtet er:

1. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av saksliste.
3. Valg av leder og nestleder for fellesnemnda.
4. Valg av valgstyre, jf. forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 § 4.
5. Eventuelt

Politikerne i fellesnemd ble enig om å i neste møte oppnevne et arbeidsutvalg på 10-12 personer til å lede den daglige prosessen av sammenslåinga, mellom møtene i fellesnemd. Neste møte vil være i starten av januar.