Vil gi 100.000 kroner til internasjonal pressesatsing

Kommuneadministrasjonen foreslår å legge 100.000 kroner i en fellespott for å profilere kommunen i internasjonal presse.

MANGE JOURNALISTER: Arctic Frontiers, Nordlys-festivalen og TIFF trekker hvert år et stort internasjonalt publikum – og med dem mange utenlandske journalister. Nå ønsker arrangørene å «spisse» arbeidet overfor disse.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Tromsø Internasjonale Filmfestival, konferansen Arctic Frontiers og Nordlys-festivalen trekker hvert år et stort antall internasjonale besøkere til Tromsø.

Mange journalister

Blant disse er det en solid andel journalister som er i byen for å dekke arrangementene.

I 2018 var det 27 utenlandske journalister fra 12 forskjellige land som var akkreditert hos de tre arrangementene.

Helt siden 2010 har de tre arrangementene gjennomført et samarbeidsprosjekt rettet mot de utenlandske journalistene – med tilrettelegging og oppfølging av dem. Dette har ført til en lang rekke artikler og reportasjer fra og om Tromsø. I 2018 ble det registrert over 100 medieinnslag på forskjellige medieplattformer.

Vil utvide prosjekt

Nå ønsker TIFF, Arctic Frontiers og Nordlys-festivalen å ta ytterligere ett skritt videre med dette arbeidet, og vil gjennomføre et utvidet prosjekt for å profilere byen og regionen.

– Internasjonalt har oppmerksomheten rundt arktiske spørsmål en stadig økning – og i vår region har det de seneste år vært en nesten eksplosiv økning i turisme knyttet til arktiske fenomener og aktiviteter, skriver festivalsjef for Nordlys-festivalen, Line Fusdahl i en støttesøknad til Tromsø kommune.

Vil ha 100.000 kroner

Fusdahl ber om at kommunen deltar i et spleiselag med flere andre aktører. Utenriksdepartementet bidrar med 400.000 kroner til prosjektet, og Arktisk Råd har satset 100.000 kroner. Administrasjonen i kommunen har innstilt på at kommunen er med på lasset. Pengene mener administrasjonssjef Britt Elin Steinveg kan hentes fra budsjettet for «Arktisk Hovedstad».

Kommunen ber også om at det skal legges til rette for at de internasjonale journalistene skal få anledning til å treffe ordføreren i løpet av de tre arrangementene. Spesielt interessert er kommunen i å treffe journalister fra EU.

«Tromsø kommune ønsker videre at mediene fra Brussel inviteres i forbindelse med arktisk hovedstadsstrategien», skriver Steinveg i saksfremlegget til tirsdagens formannskapsmøte, der instillingen vil behandles av politikerne.