Styrker samarbeidet i akvakultur-markedet

Akvaplan-niva og Norconsult har blitt enige om en samarbeidsavtale som omfatter arbeid i akvakultur-markedet.

INNGÅR SAMARBEID: Akvakultur-bedriftene Akvaplan-niva og Norconsult inngår samarbeid. (f.v.) Tormod Skålsvik, kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, og Onno Musch, gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet i Norconsult.  Foto: Akvaplan-niva

nyheter

Ifølge en pressemelding fra Akvaplan-niva, skal de to bedriftene nå inngå et samarbeid. Norconsult har erfaring og ekspertise innen akvakultur, mens Akvaplan-niva er bransjeledende innen miljø, biologi og akvakultur.

– Akvaplan-niva og Norconsult vil gjennom å kombinere sine kompetanser i fellesskap tilby en helhetlig pakke bestående av markedsledende kunnskap og erfaring og som gjennom dette kan bistå kundene i alle ledd, skriver de i pressemeldingen.


Nesten 9 millioner kroner til nytt snøkrabbe-prosjekt: Fiskeriministeren vil sikre god forvaltning av den omstridte arten

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet og UiT skal sammen med andre nasjonale forskningsinstitusjoner kartlegge snøkrabbens hemmeligheter.

 

Samarbeidet tidligere

De to bedriftene har samarbeidet tidligere.

– Vi har en del erfaring fra tidligere samarbeid med Akvaplan-niva og vet at vi knytter til oss et imponerende kunnskapsmiljø innen biologi og miljøtjenester. Vi er sikre på at dette vil gi stor merverdi i oppdragene vi har i oppdrettsbransjen, sier Onno Musch, gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet i Norconsult i pressemeldingen.

Bedriftene har troen på at de utfyller hverandre godt. Ifølge Akvaplan-niva utgjør spesielt Nordland et interessant marked. De har nylig etablert et nytt avdelingskontor i Bodø og har behov for å knytte til seg samarbeidspartnere som har komplementær kompetanse.

– Vi er i kontinuerlig utvikling og tilpasser vår forskning og rådgivning til endrede behov for kompetanse tilknyttet både forvaltning og næringsutvikling i akvatiske næringer, sier kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, Tormod Skålsvik, i pressemeldingen.


 

Havbruksnæringen

Norconsult har, som nevnt, tro på at samarbeidet vil sikre stor merverdi i oppdragene de har i oppdrettsbransjen. Skålsvik trekker også fram havbruksnæringen som et viktig område, og karakteriserer næringen som en næring med raskt utviklingstempo, med stadig mer kapitalintensive og teknologidrevne prosesser.

– Dette innebærer at det er behov for å kunne yte bredere og mer sammensatte tjenester, med kompetanse på tvers av ulike fagområder.

– Etter samarbeid på enkeltprosjekter og innledende møter om fremtidig samarbeid, ser vi Norconsult som en naturlig partner. De er et velrenommert konsern med avdelingskontorer langs hele kysten. Norconsult har kompetanse som utfyller vår egen, både når det gjelder marine konstruksjoner og landbaserte anlegg. Samarbeidet vil derfor gjøre oss godt rustet til å yte endra bedre tjenester i fremtiden, sier Skålsvik.


Arbeiderpartiet åpner for å snu omstridt oppdrettsvedtak

Arbeiderpartiet i Tromsø åpner nå for å snu det kontroversielle kravet om lukkede anlegg.

 

Rømningsteknisk rapport

Samarbeidet mellom partene er allerede kommet i gang. Et av de første samarbeidsprosjektene er en såkalt rømningsteknisk rapport, som følger av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

– Vi utfyller hverandre på en ypperlig måte for å kunne levere denne rapporten. Akvaplan-niva har ekspertise på biologi og risikovurdering av akvakulturprosesser, mens Norconsult har mye kompetanse på bygg, prosess og geoteknikk. Gjennom sitt arbeid med utarbeidelse av veilederen for Fiskeridirektoratet, har Norconsult unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene i kjølvannet av disse, sier Gyda Wuttudal Lorås, som er ansvarlig for utvikling av tjenesten i Akvaplan-niva.

– Vi ser fram til et godt samarbeid på tvers av fag, geografi og organisasjon for å best imøtekomme kundenes krav og målsettinger i prosjektene, avslutter Onno Musch.