Til helgen står julas store «bulkedag» for tur

I fjor ble det meldt inn nesten 2.000 bilskader denne desemberdagen.

MANGE TRAFIKKUHELL: 22. desember har de siste årene ligget helt i toppen hva gjelder antall trafikkuhell per dag.  Foto: Tom Benjaminsen

Fakta
  • Nesten 42 500 trafikkuhell skjedde i desember 2017. Det utgjør 10 prosent av alle trafikkuhellene i fjor.
  • Desemberdagen forsikringsselskapene mottok flest meldinger om trafikkuhell var i årene 2014–2016 den 22. desember. Mellom 1781 og 2007 trafikkuhell skjedde denne dagen.
  • I 2017 var det flest trafikkuhell mandag 18. desember, da det skjedde 1999 uhell. 22. desember lå like bak med 1986.
  • Forsikringsselskapenes utbetalinger for materielle skader skjedd 22. desember har de siste årene vært rundt 35 millioner kroner.
  • Codan Forsikring har de siste årene har mottatt mellom to og syv ganger flere skademeldinger 22. desember enn på en gjennomsnitts dag.
  • Kilde: Finans Norge og Codan Forsikring
nyheter

Tre av de fire siste årene har 22. desember vært den desemberdagen forsikringsselskapene mottok flest meldinger om trafikkuhell. Unntaket var 2017, da dagen havnet på andreplass. Det skriver Codan forsikring i en pressemelding. Forsikringsselskapene kan vente seg opp mot 2.000 meldinger om trafikkuhell på lørdag.

– I fjor toppet mandag 18. desember med 1999 trafikkuhell, mens 22. desember lå like bak med 1986, heter det i pressemeldingen.

Kjøreforhold og stress

Desembermåneden er en måned med spesielt mange bilskader, der 22. desember ofte er den dagen som troner høyest.

– 10 prosent av trafikkuhellene med materielle skader i fjor skjedde i desember. Det kommer fram i tall fra Finans Norge, som viser at det i desember 2017 skjedde nesten 42 500 trafikkuhell, heter det i pressemeldingen.

– Oppfatningen i bransjen er at rundt lillejulaften skjer flest trafikkuhell i desember. Våre tall bekrefter at 22. desember er den store bulkedagen. Antall skader denne dagen har de siste årene hos oss i Codan ligget mellom to og syv ganger over gjennomsnittet for skader på en dag, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Ikke bare deg selv

Vanskeligere kjøreforhold og julestress er hovedårsakene til at det skjer så mange skader når det nærmer seg jul.

– I desember er det snø og is mange steder i Norge. Det kan gi glatte og vanskelige kjøreforhold. I tillegg har mange av oss det travelt når vi er ute i trafikken i tida før jul. Glatte kjøreforhold og julestress kan være en farlig kombinasjon, sier Richvoldsen.

Selv om du kjører riktig, er det ikke sikkert andre gjør det. Det er viktig å følge med på andre bilister også, mens man er ute på kjøretur.

– Selv om du har det travelt er det viktig å ikke la deg stresse når du kjører bil. Det er lurt å huske på at andre bilførere også kan være stresset og derfor følge ekstra godt med i trafikken.