Ny måned med vekst i antall busspassasjerer

Med 44.988 flere bussreiser i november i år enn samme måned i fjor, er det tatt 318.964 flere bussreiser hittil i år.

PASSASJERVEKST: Veksten i passasjerreiser med bybussen i Tromsø fortsetter, viser nye tall. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Passasjerveksten i perioden 1. januar til 30. november 2018 i Tromsø utgjør en økning på fire prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Totalt ble det foretatt 8.682.952 bussreiser i samme periode. Det går fram av en pressemelding fra Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms.

Økningen i november i år tilsvarer en økning på fem prosent i forhold til samme måned i fjor.

– Dette er gode tall og underbygger utviklingen fra tidligere i år. En vekst som har vært positiv etter omleggingen og styrkingen av tilbudet fra november 2015. Fortsetter utviklingen slik også i desember, vil vi ha hatt en samlet vekst på cirka 13 prosent siden 2015, sier Prestbakmo.

Fylkesråden viser til innføring av sanntidssystem, med sanntidsskjermer på holdeplasser, sanntidsinformasjon på app, innføring av barnetakst opp til 20 år samt oppgradering av holdeplasser, som årsaker til busspassasjerveksten.

– For øvrig vil oppstarten av ny busskontrakt i august 2019 styrke tilbudet ytterligere, skriver fylkesråden i pressemeldingen.