Fiskeriministeren grep inn: Sånn blir sjarkkvotene i åpen gruppe til neste år

Det lå an til en halvering av torskekvotene for 2400 sjarker i åpen gruppe. Men til slutt grep fiskeriministeren inn.

JULEGAVE: Først truet fiskeridirektoratet å halvere kvotene for sjarkene i åpen gruppe, men fiskeriminsiteren valgte likevel å redusere det omfattende kuttet.   Foto: Illustrasjonsfoto: Knut Arne Aarset

Slik blir kvotene i åpen gruppe:
  • Fartøylende Maksimal kvote Garantert kvote
  • Under 8 meter: 9,7 tonn 7,7 tonn
  • 8- 9,99 meter: 12,8 tonn 10,8 tonn
  • Over 10 meter: 14,3 tonn 12,3 tonn
nyheter

– Jeg har stor forståelse for at dette kan sette mange i en vanskelig situasjon, men vi er nødt til å ta grep for å sikre at også denne gruppen tilpasser seg sine andeler av totalkvoten. Samtidig legger vi oss på en mykere linje enn det som ble hørt på reguleringsmøtet, som innebar nesten en halvering av kvotene, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fredag.

Det var ventet stor reduksjon i felleskvoten for sjarkene i åpen gruppe, etter at reguleringsmøtene i høst hadde avdekket et behov for å hente inn hele 10.500 tonn torsk, i et årevis etterslep etter overfiske.


Vil halvere kvoten for sjarkfiskere til neste år:

– Du skal være ekstremt dyktig for å overleve på så små kvoter

Innspillsrundene for å fastsette kvotene for sjarkene i åpen gruppe nærmer seg slutten. Fiskeridirektøren foreslår å halvere kvoten for fiskebåtene i åpen gruppe.

 

Juster opp forslaget

Selv om reduksjonen fra 2018 til 2019 blir omfattende, sørget fiskeriministeren, som endelig beslutter kvotene, at resultatene ikke blir riktig så ille. Ved hjelp av blant annet avviklingen av «Distriktskvote-ordningen», fikk fiskeriministeren 3000 tonn mer å fordele totalt til flåten. Ordningen ble innført i 2018 for å sikre at foredlingsindustrien i Gamvik og Lebesby kommune skulle få tilgang til fisk utenom sesongen, og skulle opprinnelig vare i to år. Selv om 250 båter har fisket på ordningen i 2018, ble kvantumet likevel ikke utnyttet.

«Samekvoten» reduseres

Ei ordning som har skapt konflikter blant fiskere er kystfiskekvoten, eller den såkalte «samekvoten». I 2018 var den på hele 16 tonn for de største sjarkene, og førte dermed til at de fiskerne som kom inn under ordningen, primært i Nord-Troms og Finnmark, nesten hadde dobbelt så stor kvote som de som ikke kom med. Forlaget fra fiskeridirektøren var opprinnelig at kvoten skulle reduseres ned til fem tonn per båt. Fiskeriministeren valgte å sette kystfiskekvoten til syv tonn per båt.


Reportasjen:

Da Samekvota kom til nabobygda

Er man sjarkfisker i kystbygdene rundt Tromsø, går det ei usynlig grense mellom fiskeværene, satt av Sametinget. Grensa har blitt et skille mellom fattige og rike.

 

Bekymret for kysttorsken

Fiskeriministeren ytret i pressemeldingen bekymring for tilstanden til kysttorsken i nord. I tillegg til at det etableres et forskningsprosjekt for å se på oppdrettsnæringens potensielle effekt på kysttorsken, ønsker fiskeriministeren å utarbeide en gjenoppbyggingsplan for den stedlige kysttorskbestanden i nord..


Får 24 millioner kroner til se på hvordan lakseoppdrett påvirker ville torskestammer

Forskningsrådet bevilger 24 millioner kroner til å kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken.

 

– Det står ikke så bra til med kysttorsken. Jeg har derfor bedt om at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan med forslag til forvaltningstiltak, samt en rapport om kunnskapsstatus for kysttorsk i nord, skriver fiskeriministeren i pressemeldingen.