Fylkeskonservatoren vil gi tillatelse til Skansen-graving

Gravingen gjøres for å fjerne forurensede masser på slippen på Skansen.

Tiltak mot forurensning: Fylkesmannen i Troms mener det er behov for en tiltaksplan for området med forurensede sedimenter i sjø utenfor slippene hvor Tromsø Mekaniske tidigere hadde sin virksomhet. Slik så området ut i starten av juni.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fylkeskonservatoren anbefaler at det gis tillatelse til å grave i ytterkant av middelalderfestningen og i sikringssonen på Skansen under forutsetning av at arbeidet overvåkes av en arkeolog.


Slik vil den nye Verftstomta se ut

Redusert parkeringsareal, justerte byggehøyder, bevaring av Slippen og større vern av de historiske delene er noe av endringene for den nye bydelen.

 

– Skulle det komme fram spor etter eldre aktivitet eller gravingen viser seg å medføre fare for skade på festningsvollen (for eksempel utrasing), må arbeidet stoppe, skriver fylkeskonservatoren i et brev til Riksantikvaren.


Varsler mulige pålegg mot Tromsø Mekaniske

Fylkesmannen vurderer å pålegge Tromsø Mekaniske å gjennomføre tiltak i forbindelse med forurensning ved den gamle verftstomta. Tromsø Mekaniske er foreløpig avventende til varselet.