Får over 20 millioner i støtte – innfører inngangspenger i 2019

Nordnorsk Kunstmuseum får til sammen nesten 23 millioner kroner til drifta i neste år.

FÅR 23 MILLIONER: Nordnorsk Kunstmuseum på Prostneset får 23 mill. kroner fra Kulturdepartementet i driftsstøtte for neste år.   Foto: Jonny Hansen

nyheter

Det er Kulturdepartementet som tildeler pengene i forbindelse med budsjettforliket tidligere i desember.

Fra 2019 vil kunstmuseet for første gang ta betalt fra publikum. Da vil voksne besøkende være nødt til å betale 80 kroner for å komme inn.

Ifølge ledelsen ved museet er det krav til inntjening som ligger bak innføringen av inngangspenger.

Museet har i dag cirka ni ansatte – både administrative og kunstfaglige. Nordnorsk kunstmuseum holder til på Prostneset i bygget som både har inneholdt postkontor og politistasjon.


Under fire millioner i støtte til tre av byens museumsbygg

Perspektivet museum får til sammen 3,66 millioner kroner i driftsstøtte fra staten.