Sykehusene i Nord-Norge fikk vikarsmell på over 130 millioner kroner

Høyt sykefravær oppgis som en av årsakene.

HØY VIKARREGNING: Sykehusene i Nord-Norge bruker mest penger på vikarer i landet. 

nyheter

Sykehusene i Nord-Norge skal, ifølge NRK, ha budsjettert med å leie inn vikarer for 101 millioner kroner, men ved utgangen av året kom regningene på 233 millioner kroner.

– Vi har hatt en jevn økning i innleie de siste tre-fire årene. I år har vi fått en betydelig overskridelse på denne posten, sier eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen til NRK.


Vorland varsler sin avgang fra Helse Nord

Administrerende direktør i Helse Nord varsler sin avgang.

 

Årsaken skal være høyt sykefravær blant de fast ansatte og problemer med å få tak i fagfolk når stillingene lyses ut. Bare én vikarlege kan koste opptil 70.000 kroner i uka, ifølge NRK.

– På den ene siden er det kostbart. På den andre siden er det sånn at det som er viktig for kvalitet i pasientbehandlinga er at vi har trente og vante folk, sier Rolandsen til NRK.

Sykehusene i Nord-Norge skal bruke innleid personell i mye større grad enn i resten av landet.


Den nye UNN-direktøren skjønner at de ansatte er bekymret

Nytilsatt sykehusdirektør Anita Schumacher (60) lar seg ikke skremme av uvær og bråk. Nå forbereder hun seg på en heftig pendlertilværelse.

 

UNN brukte også i år nesten tre ganger så mye penger på vikarer enn de hadde budsjettert med til lønninger. Det er én av årsakene til at helseforetaket i år går mot et underskudd på 50 millioner kroner, skriver NRK på sine nettsider.

Konstituert administrerende direktør Marit Lind ved UNN sier til NRK at de mangler legespesialister, spesialsykepleiere og sykepleiere og at de nå skal forsøke å redusere utgiftene til vikarbyråer til nivået de lå på for to år siden. Om de klarer det vil de bruker 100 millioner kroner mindre enn i år.


Styrer mot millionunderskudd:

UNN-direktøren ber legene ta kontroller over Skype for å spare penger

UNN styrer mot et underskudd på 50 millioner kroner. Nå foreslår direktøren flere sparetiltak, på tampen av året.