Bes søke om ruteløyve

nyheter

Samferdselsetaten i fylkeskommunen ber i et brev til Bussring AS at de må sende søknad dersom de vil fortsette driften for The Arctic Route.

Det vises til at de på sine hjemmesider tilbyr faste ruter til fast pris, med mulighet for kjøpe av enkelturer.

– Det skal søkes løyvemyndigheten om tillatelse til å opprette slike ruter. Da vi ikke kan se å ha mottatt søknad om å opprette disse rutene bes Bussring om umiddelbart å stanse all transport tilknyttet disse rutene, heter det.

LES OGSÅ: NHO på kollisjonskurs med seg selv om løyvefritak