Finnmark varsler mulig søksmål mot staten etter sammenslåing med Troms

Kluge advokatfirma varsler på vegne av Finnmark fylkeskommune at det kan bli aktuelt å reise sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.

VARSLER SØKSMÅL: Finnmark fylkeskommune har gjennom sin advokat varslet søksmål mot staten om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Etter å ha foretatt en grundig vurdering av saken, vurderer Finnmark fylkeskommune å gå til søksmål mot staten, skriver advokat Robert Lund i Kluge advokatfirma i et søksmålsvarsel datert 18. desember til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

LES OGSÅ: Stortinget sa nei nok en gang til å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark

Saksbehandlingsfeil

Brevet ble sendt etter at Finnmark fylkesting 12. desember vedtok at Finnmark fylkeskommune skulle sende prosessvarsel til staten. En eventuell rettssak skal avklare om Stortingets vedtak 8. juni 2017 var gyldig eller ikke.

I grunnlaget for at Stortingets vedtak om sammenslåing er ugyldig viser advokaten i søksmålsvarselet til fire forhold:

1. Det generelle rettslige utgangspunktet er at vedtak truffet av Stortinget kan være ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil

2. Proposisjonen hvor departementet foreslår sammenslåing av Troms og Finnmark inneholder knapt noen begrunnelse for den foreslåtte løsningen

3. Fylkestinget i Finnmark har i strid med inndelingslovens paragraf 9 ikke fått anledning til å uttale seg på rett steg i prosessen

4. Departementet unnlot å konsultere samenes fremste organ, Sametinget, om hvorvidt sammenslåingen hadde betydning for samenes særlige interesser

LES OGSÅ: Hun skal føre Troms og Finnmark sammen: – Jobben er risikabel, og fallhøyden er stor (for abonnenter)

Bes svare innen rimelig tid

– Selv om dette ikke er en ønskelig situasjon, er domstolene det apparat staten stiller til rådighet for med bindende virkning å avklare om vedtaket om sammenslåing er gyldig eller ugyldig. Er vedtaket ugyldig, slik fylkeskommunen mener, skal det ikke gjennomføres, skriver advokat Robert Lund i søksmålsvarselet.

Han ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet besvare søksmålsvarselet innen rimelig tid, og ta stilling til gyldighetsspørsmålet og grunnlaget. Dersom departementet mener de trenger mer enn fire uke på å svare, vil advokaten ha tilbakemelding om når svar kan ventes.

– Fylkeskommunen er for øvrig usikker på om rett saksøkt her vil være staten ved Stortinget eller staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet bes uttale seg også om dette, skriver advokaten.

LES OGSÅ: Finnmark Ap krevde Ørnebakk vraket (for abonnenter)