Tromsøværing dømmes til betinget fengsel for å ha ruset seg og brutt innetider – til tross for at han er til rusbehandling

Mannen som er til behandling ved en rusinstitusjon har ikke overholdt vilkår om levering av rusprøver og innetid, og dømmes til betinget fengsel, med en prøvetid på to år.
nyheter

Mannen som i dag oppholder seg på en rusinstitusjon ble i august dømt for narkotikakriminalitet og mindre tyveri. På institusjonen må han overholde visse vilkår om å levere negative rusprøver, være inne innen klokken 23 på hverdager og 02 i helger, og delta på undervisning.

Disse vilkårene har han ikke overholdt, noe han også forklarte i retten, der han tilsto handlingene.

I tingretten ble mannen på ny dømt til 24 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han ønsker fortsatt å være på rusinstitusjonen, og vil fortsette på videregående skole. Han erkjenner at han har et rusproblem, og ønsker å gjøre noe med det.