Kystvakten bekymret over manglende helikopterdekning i Barentshavet:

Forsvarsministeren: – Beredskapen i nord er god

Forsvarets nye NH90-helikoptre er fremdeles under innfasing. – Antall operative timer øker hvert år, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

God beredskap: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (til høyre) mener beredskapen i nord er god – men at den kan bli enda bedre. Bak står kystvaktsjef Ottar Haugen. 

nyheter

En stor del av den tilgjengelige flytiden på NH90-helikoptrene har gått med til trening, men forsvarsministeren bedyrer at antallet operative flytimer på helikoptrene øker hvert år. I 2018 hadde de 170–180 operative flytimer, mens det i 2019 er ventet at de skal ha 450 operative flytimer.

Det sa Frank Bakke-Jensen til iTromsø da han og kystvaktsjef Ottar Haugen la fram årsrapporten for Kystvakten om bord på KV «Sortland» til kai i Tromsø fredag morgen.

LES OGSÅ: «Sterkere kystvakt og tryggere farvann»

– Ikke tilfredsstillende

I årsrapporten for Kystvakten heter det at de fortsatt erfarer liten reell operativ effekt med NH90, og mener at selv om antallet operative flytimer er økende, vil det ikke være tilfredsstillende for det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet de nærmeste årene.

Dette med tanke på å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og Kystvaktens bidrag til den statlige beredskapen.

– Helikoptrene er en svært viktig kapasitet for Kystvakten. De er en forlenget arm som kan dekke større områder. Vi ser svært positivt på at det er tegn til bedring i situasjonen, sa kystvaktsjef Ottar Haugen under pressekonferansen.

Havari på Svalbard

Havariet av reketråleren «Northguider», med et mannskap på 14, nord på Svalbard i romjula, har ført til at debatten om beredskapen i nord er god nok, har blusset opp. Bakke-Jensen bedyrer at det er den.

– Bergingen av mannskapet på «Northguider» er et eksempel som viser nettopp dét. Havaristen varslet Kystvakten, som igjen varslet Sysselmannen på Svalbard, som sendte sine helikoptre. Når vi får NH90 om bord blir beredskapen enda bedre, mener Bakke-Jensen.

LES OGSÅ: Bergingsaksjon for å hindre oljesøl fra fiskebåt på Svalbard

Det kystvaktskipet som befant seg nærmest havariet, KV «Barentshav», har nemlig ikke helikopterberedskap.

– Sysselmannens helikoptre er en del av den offentlige beredskapen. I dette tilfellet var Kystvakten lenger unna enn Sysselmannen. Jeg tror ikke de som ble berga bryr seg om hvem som eier helikoptrene, sa kystvaktsjef Haugen.

Sliter med innfasing

NH90-helikoptrene skal være klar for både kystvaktskipene og Sjøforsvarets fregatter innen 2022.

– Det er ikke ukjent at vi sliter med innfasingen, men vi har kunnskap nok, og må få nok flytid. Det er en utfordring å få innfaset de siste, sier Bakke-Jensen til iTromsø.

– De som har hatt maskin om bord er fornøyd. Det er riktig maskin for oss, legger han til.

Får tre nye isbrytere

Kystvakten har tidligere signert kontrakt på bygging av tre nye skip, til en samlet verdi på 6,8 milliarder kroner. Skipene, som skal bygges ved verftet Vard Langsten i Møre og Romsdal, skal erstatte de eldste fartøyene av Nordkapp-klassen, som ble tatt i bruk på 1980-tallet.

Skipene skal kunne bryte is. I dag er det kun KV «Svalbard» som har samme egenskaper. De skal innfases i 2022–2024.

Forsvarsministeren viser til at nordområdene og Kystvaktens dekningsområde blir stadig større, i takt med at isen trekker lenger nord.

– Kystvakten har gjort en formidabel innsats med det utstyret de har, men vi ser alltid behovet for å bli bedre, påpeker Bakke-Jensen.

NYE SKIP MED NYE HELIKOPTRE: Med innfasingen av tre nye kystvaktskip, alle med isbryter- og helikopterkapasitet, mener kystvaktsjef Ottar Haugen (til venstre) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at beredskapen i nord blir enda bedre. 

48 anmeldelser

Kystvakten har i 2018 gjennomført 1.423 fiskeriinspeksjoner. Av disse har 258 fått advarsler om brudd på regelverket, og i 48 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse. I syv tilfeller har skip blitt brakt til norsk havn for bevissikring.

I tillegg har Kystvakten gjennomført 2.628 oppdrag for andre eksterne etater. De mottok omtrent 94.000 henvendelser, og har vært satt inn i 143 søk- og redningsaksjoner, samt foretatt 65 slep, opplyses det i årsrapporten.

– Det har vært et aktivt år for Kystvakten, fra lengst sør i Nordsjøen til Svalbard. Tilstedeværelsen er viktig, og vi bidrar til suverenitetshevdelse med hensyn til redning, assistanse og miljøvern, sa sjef for Kystvakten, Ottar Haugen, under pressekonferansen.

LES OGSÅ: Troms Venstre jakter allierte for å sikre helikoptre på kystvakta