Gir sitt «ja» til omsorgsboliger

Byggesakssjefen godkjenner kommunens planer.
nyheter

Byggesakssjefen i kommunen godkjenner Tromsø kommunes planer for riving av eksisterende bygg i Fergeveien 4. Samtidig gis det godkjenning for oppføring av omsorgsboliger med åtte boenheter, felles areal og personalbase.

Bygget er plassert langs Carl Bertheussens vei og vil få saltak. Eiendommen får to avkjørsler, den ene med to handikapplasser og åtte sykkelparkeringsplasser, den andre med seks bilparkeringsplasser og åtte sykkelparkeringsplasser.